269อัตรา!! กรมการจัดหางาน รับสมัครเจ้าหน้าที่วุฒิ ปวส./ป.ตรี 7-10ก.พ.66

Advertisement Advertisement   กรมการจัดหางาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว Advertisement 1. นักวิชาการแรงงาน 96 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ป.ตรีทุกสาขา 2. เจ้าพนักงานแรงงาน 159 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท ปวส.ทุกสาขา 3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 14 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท ปวส.ทุกสาขาวิชา และจะต้องมีการค้ำประกันด้วยบุคคลหากได้รับการจ้างในตำแหน่งนี้ สมัครด้วยตนเอง ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการจัดหางาน ชั้น 8 อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 7-10 ก.พ.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.รับสมัครช่าง-วิศวกรหลายอัตรา บัดนี้-7ก.พ.66

  บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1. วิศวกรระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง (วศ.บ.) หรือเทียบเท่า มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) แขนงงานไฟฟ้ากำลัง มีความรู้ในอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดัน เช่น Power Transformer, Switch Gear, Substations (GIS)เข้าใจและสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม CMMS , SAP , MS Office ได้เป็นอย่างดี สามารถอ่าน เขียน แบบไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้อย่างดี มีประสบการณ์ในด้านการซ่อมบำรุงระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า ในระบบรถไฟฟ้า 0-3 ปี หากมีประสบการณ์ต่อไปนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ – ด้านการบำรุงรักษาระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าในระบบรถไฟ – ด้านการซ่อมบำรุงระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าขนาด 115,65,25 kV – ด้านการซ่อมบำรุงระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าสำรอง (UPS) จะต้อง 2. […]

จังหวัดสุโขทัย รับสมัครบรรจุพนักงานการเงินฯ วุฒิ ป.ตรี 7-13ก.พ.66

  จังหวัดสุโขทัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชากรรเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ที่ ก.พ.รับรอง สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานจังหวัดสุโขทัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ถ.นิกรเกษม ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย ภายในวันที่ 7-13ก.พ.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุนักวิชาการสถิติ วุฒิ ป.ตรี 6-24ก.พ.66

  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 4 อัตรา ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://oae.thaijobjob.com ภายในวันที่ 6-24 ก.พ.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

จังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานวิเคราะห์นโยบายฯ ป.ตรีทุกสาขา 6-10ก.พ.66

  จังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา สมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ภายในวันที่ 6-10ก.พ.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มรภ.สวนสุนันทา รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 6-10ก.พ.66

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี 2. นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตร ป.ตรี ด้านภาษาอังกฤษ หรือที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ หากสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาจีนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครทางอีเมล์ [email protected] ภายในวันที่ 6-10ก.พ.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

46อัตรา!! กรมโยธาฯ รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท 9ก.พ.-1มี.ค.66

  กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. 1. นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ 2 อัตรา ป.โทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ ทางสังคมวิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางภูมิสารสนเทศ หรือทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิซาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางผังเมือง 2. นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ 2 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิศาสตร์กายภาพ 3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ 4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 5. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 20 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง 6. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 5 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง 7. ช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน […]

ไปรษณีย์ไทย รับสมัคร หน.ส่วนทันตกรรม บัดนี้-10ก.พ.66

  ไปรษณีย์ไทย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนทันตกรรม สังกัดฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ 1 อัตรา จึงกำหนด ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาวิชาทันตกรรม (กรณีเป็นพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด นอกจากต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้แล้ว จะต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 7 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)) คุณวุฒิการศึกษา : สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิปริญญาตรีทันตแพทยศาสตร์ จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองไว้แล้ว การบรรจุเข้าทำงานและอัตราเงินเดือน : ผู้คัดเลือกได้จะรับการบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน โดยดำรงตำแหน่งพนักงานระดับ 8 และให้รับอัตราเงินเดือนตามความรู้และประสบการณ์การทำงาน ในอัตราไม่ต่ำกว่าเดือนละ 30,000 บาท และไม่เกินเดือนละ 49,000บาท สำหรับผู้คัดเลือกได้ที่มาจากพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หากได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต้นของพนักงานระดับ 8 จะได้รับเงินเดือนในอัตราเดิม ต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเป็นเวลา 180 วัน รับสมัครบัดนี้-10ก.พ.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

องค์การสะพานปลา รับสมัคร จนท.ประชาสัมพันธ์ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-24ก.พ.66

  องค์การสะพานปลา รับสมัครจ้างเหมาบุคลากรสนับสนุนงานด้านประชาสัมพันธ์ขององค์การสะพานปลา 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับ ป.ตรี ในสาขาวิชานิเทศศิลป์, สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก, สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ลักษณะเพิ่มเติมที่ต้องการ : สามารถใช้โปรแกรมประเภท Adobe ได้อย่างชำนาญ Photoshop, Illustrator, After Effect, Premiere มีประสบการณ์ในการถ่ายภาพ (หรือสามารถถ่ายภาพได้) มีความคิดสร้างสรรค์คิด content ใหม่ ๆ ปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ณ องค์การสะพานปลา ชั้น 2 ห้องบริหารทรัพยากรบุคคล ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ บัดนี้-24ก.พ.66 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-211-7300 ต่อ 2510 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มหาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเป็นขรก.55อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี 6-24ก.พ.66

  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 55 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี **ทุกตำแหน่งผู้สมัครสอบต้องสอบผ่าน ก.พ.แล้ว เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://moi.thaijobjob.com ภายในวันที่ 6-24 ก.พ.66 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

1 2 3 638