กรมฝนหลวงฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-20มี.ค.66

Advertisement Advertisement   รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนบริการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 ตำแหน่ง วุฒิ ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขาวิชา Advertisement ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม – 20 มีนาคม 2566 ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร(ชั้น 4) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 2345 ถนนพหลโยธินแขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 11400 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-109-5100-18 ต่อ 930, 933 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ ในวันสมัครจะมีการทดสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครนักทรัพยากรบุคคล วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 13-26มี.ค.66

  ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ค่าตอบแทน 18,000 บาท สมัครทางเว็บไซต์  https://oae.thaijobjob.com/202303/index.php ตั้งแต่ 13 – 26 มี.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันราชานุกูล รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 13-17มี.ค.66

  สถาบันราชานุกูล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18000 บาท สมัครทางเว็บไซต์  https://www.rajanukul.go.th 13-17มี.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวฯ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 7-16มี.ค.66

  สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการท่องเที่ยว 18 อัตรา (บรรจุหลายจังหวัด อ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) ป.ตรีทุกสาขา มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา บรรจุสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพฯ ป.ตรีสาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ 3. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา บรรจุสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพฯ ป.ตรีสาขาวิชาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สมัครทางเว็บไซต์ https://mots.thaijobjob.com ภายในวันที่ 7-16มี.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบรรจุข้าราชการ ป.ตรีทุกสาขา 3-24มี.ค.66

  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง เงินเดือน 15000-16500 บาท – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา สมัครทางเว็บไซต์ http://opsmoc.thaijobjob.com/ 3 -24 มีนาคม พ.ศ. 2566 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก. วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา27ก.พ.-20มี.ค.66

  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา และสอบผ่าน ก.พ. สมัครทางเว็บไซต์ https://mots.thaijobjob.com หรือ https://www.mots.go.th ภายในวันที่ 27ก.พ.-20มี.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมฝนหลวง รับสมัคร จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-15มี.ค.66

  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา สามารถใช้โปรแกรม Access, SPSS โปรแกรมออกแบบพื้นฐานได้ สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-15มี.ค.66 ที่กองแผนงาน ชั้น 5 อาคารทำการหลังใหม่ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ภายใน ม.เกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-109-5100 ต่อ 880, 881 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

โทรคมนาคมแห่งชาติ รับสมัครงานหลายอัตรา หลายจังหวัด บัดนี้เป็นต้นไป

  บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ ทีโอที จำกัด (มหาชน) (เดิม) ปัจจุบัน บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับสมัครงานหลายตำแหน่ง หลายอัตรา ผ่านระบบออนไลน์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ บัดนี้เป็นต้นไป 1. ช่างเทคนิค จ.สงขลา (สิงหนคร,คลองแงะ) 5 ตำแหน่ง เพศชาย วุฒิ ปวส.สาขาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดเพิ่มเติม/กรอกใบสมัคร https://www.jobbkk.com/jobs/detailurgent/55823/1137662 2. ช่างเทคนิค (ภูเก็ต) 7 ตำแหน่ง เพศชาย วุฒิ ปวส. วิชาชีพชั้นสูง สาขาไฟฟ้า โทรคมนาคม อิเล็กโทรนิค และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตาไม่บอดสี ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ รายละเอียดเพิ่มเติม/กรอกใบสมัคร https://www.jobbkk.com/jobs/detailurgent/55823/1156038 3. ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ GCC […]

สสจ.ปราจีนบุรี รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.-ป.ตรี 27ก.พ.-3มี.ค.66

  สสจ.ปราจีนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 2. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 3. เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา วุฒิ ปวส./อนุปริญญาทางเวชระเบียน 4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปวส./อนุปริญญา (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาในเอกสารประกาศ) 5. วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด 6. นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาในเอกสารประกาศ) 7. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาในเอกสารประกาศ) สมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร สสจ.ปราจีนบุรี 27ก.พ.-3มี.ค.66 […]

ม.ราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ป.ตรีทุกสาขา 23ก.พ.-2มี.ค.66

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 18000 บาท – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 2. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 18000 บาท – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และหากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ จะพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครทาง E-mail : [email protected] 23 ก.พ.- 2 มี.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 3 4 5 165
error: