กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครบรรจุพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 20 อัตรา 22ก.พ.-7มี.ค.66

Advertisement Advertisement   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 20 อัตรา ตำแหน่งที่รับสมัคร 1. นักทรัพยากรมนุษย์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท – ได้รับวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา 2. นิติกร 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท – ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์ 3. นักวิชาการอุตสาหกรรม 15 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท – ได้รับวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา Advertisement 4. นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท – ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีไฟฟ้า หรือทางเทคโนโลยีเครื่องกล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ […]

10อัตรา! กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี

  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ครูพี่เลี้ยง 1 อัตรา ปวช.ทุกสาขา 2. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา ปวส.ทุกสาขา 3. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจทางการบัญชี ทางการเงิน หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 4. นักวิชาการแรงงาน 7 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://labour.thaijobjob.com ภายในวันที่ 23ก.พ.-8มี.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คนพิการสมัครได้! สำนักงานปลัด อว.รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก. วุฒิ ปวส./ป.ตรี /ป.โท

  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ***คนพิการก็สมัครได้ แต่ต้องมีบัตรประจำตัวผู้พิการ ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. 1. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา 2. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 8 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา 3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 8 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา 4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) 3 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ 5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท) 11 อัตรา ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 6. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 4 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา 7. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 2 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา 8. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ […]

ประกันสังคมน่าน รับสมัครบรรจุนักวิชาการแรงงาน ป.ตรี 22-28ก.พ.66

  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา สมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 2 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน อ.เมือง จ.น่าน ภายในวันที่ 22-28ก.พ.66 โทร.0-5471-9581-5 ต่อ 301-3 หรือ 08-1870-5801 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ ป.ตรี บัดนี้-16ก.พ.66

  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ แล้วส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ บัดนี้-16ก.พ.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบบรรจุเป็นขรก.วุฒิป.ตรีทุกสาขา 15ก.พ.-8มี.ค.66

  กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 8 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา และเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://dss.thaijobjob.com ภายในวันที่ 15ก.พ.-8มี.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานเกษตรชัยภูมิ รับสมัครจนท.วิเคราะห์นโยบาย วุฒิ ป.ตรี 14ก.พ.-3มี.ค.66

  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ภายในวันที่ 14ก.พ.-3มี.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข บัดนี้-14ก.พ.66

  โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปครั้งที่ 3/2566 1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง -ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ – มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง – สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่มีคุณวุฒิทางคอมพิวเตอร์ – มีความสามารถทางด้านภาษา C#, PHP, Javascrip, HTML หรือ Java – มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะด้าน SQL Data Query 3. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง – ได้รับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา […]

15อัตรา! สำนักงานปลัด ยธ.รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ 17-28ก.พ.66

  สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. เจ้าหน้าที่สำนักงาน 6 อัตรา ปวส.ทุกสาขา 2. เจ้าพนักงานพัสดุ 3 อัตรา ปวส.ทุกสาขา 3. นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 4. นายช่างเครื่องกล 1 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร 5. นายช่างโยธา 1 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง 6. นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 7. นิติกร 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขานิติศาสตร์ 8. นักวิชาการเงินและบัญชี […]

สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2 รับสมัครพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี 15ก.พ.-3มี.ค.66

  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2 รับสมัครตำแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2 เลขที่ 119/62 หมู่ 4, ถนนเพชรเกษม, ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร, 74110 อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 15 ก.พ. – 3 มี.ค. 66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 3 4 163