บังคับคดีแม่ฮ่องสอน รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-20ม.ค.66

Advertisement Advertisement   สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา (ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิการศึกษา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา Advertisement ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน เลขที่ 6/5-7 ซอย5 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร 053-613626 บัดนี้–20ม.ค.66 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบรรจุข้าราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี

  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการ แรงงานปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.*** 1 ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับปริญญาตรี ที่ ก.พ. รับรองในทุกสาขาวิชา 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,840 – 12,650 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน และการธนาคาร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 19ม.ค.66 – 8ก.พ 66 ตลอด 24 ชั่วโมง […]

ขนส่งจังหวัดชุมพร รับสมัครนักวิชาการขนส่ง วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 16-20ม.ค.66

  สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,750 บาท ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร สาขาอำเภอหลังสวน ผู้สมัครได้รับวุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรีทุกสาขา มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลหรือใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ขอรับใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร เลขที่ 156 หมู่ 2 ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร หมายเลขโทรศัพท์ 0 7765 8264 โดยรับสมัคร 16-20ม.ค.66 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เทคโนธานี มทส.รับสมัคร จนท.บริหารงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-20ม.ค.66

  เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยพัสดุ สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท สวัสดิการตามสิทธิประโยชน์ภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของกองทุนประกันสังคม ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา รับสมัครบัดนี้-20ม.ค.66 (สมัครออนไลน์) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรีทุกสาขา 16-27ม.ค.66

  กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขา ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (ปริญญาตรีทุกสาขา) สามารถยื่นใบสมัคร ดังนี้ 1. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 2 ภายใน 16-27ม.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.30 น. ถึง 16.30 น. หรือ 2. สมัครผ่านช่องทาง Google From ตาม QR Code […]

ส.ป.ก.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครนักวิชาการปฏิรูปที่ดิน ป.ตรีทุกสาขา

  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตำแหน่งนักวิชาการปฏิรูปที่ดิน สังกัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อเดือน คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 73/12-13 ถนนสุขใจ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เบอร์โทรศัพท์ 0-3260-3288 ตั้งแต่วันที่ 16-24ม.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจฯ รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายฯ ป.ตรี บัดนี้-20ม.ค.66

  สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัคร “นักวิเคราะห์นโยบายและแผน” 1 ตำแหน่ง กลุ่มต่างประเทศ (จ้างเหมาบริการ/ลูกจ้าง) หน้าที่ • ปฏิบัติหน้าที่ ณ กลุ่มต่างประเทศ • จัดทำเอกสาร/ธุรการของกลุ่มต่างประเทศ • สามารถใช้งาน Microsoft word ได้เป็นอย่างดี • ทำงานเป็นกลุ่ม และเดี่ยวได้ • ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด คุณสมบัติ • ป.ตรี ทุกสาขา • มีประสบการณ์ที่เคยใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน/การเรียนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • มีคะแนนภาษาอังกฤษมาแสดง(ไม่จำกัดวันหมดอายุ) จะพิจารณาเป็นพิเศษ • มีประสบการณ์ในการจัดทำงานเอกสาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • อัธยาศัยดี ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ พร้อมเรียนรู้งาน และความรู้ใหม่ สามารถเริ่มงานได้ทันทีวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 หากเริ่มงานได้ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2565 จะพิจารณาเป็นพิเศษ สถานที่ปฏิบัติงาน […]

สำนักงานสถิติ จ.ชัยภูมิ รับสมัครพนักงานสถิติ ป.ตรีทุกสาขา 12-18ม.ค.66

  จังหวัดชัยภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสถิติ 1 อัตรา (ไม่ผ่าน ก.พ.) อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ หลังใหม่ ชั้น 5 ในระหว่าง วันที่ 12 -18ม.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานพลังงานลำพูน รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงาน วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-23ม.ค.66

  จังหวัดลำพูน รับสมัครจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ประสานงาน 1 อัตรา อัตราจ้าง 15,000 บาท/เดือน เพศหญิงหรือชาย อายุ 22 – 40 ปีบริบูรณ์ ในวันที่มาสมัคร มีสัญชาติไทย สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (สด.3) จบการศึกษา ป.ตรีหรือระดับที่สูงกว่าทุกสาขา จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ขับรถยนต์ได้ดี มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งได้ มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุคส่วนตัว หากมีความจำเป็นสามารถนำมาใช้ประกอบการทำงานหรือใช้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งได้ ไม่เป็นผู้สูบบุหรี่ ไม่มีอาการตาบอดสี เปิดรับสมัคร บัดนี้-23ม.ค.66 เวลา 9.00 – 16.30 น. โดยให้นัดหมายล่วงหน้า ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-4224-9792 เพื่อจัดเตรียมคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ทดสอบ สถานที่รับสมัคร : สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน 199 ม.11 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ – ลำปาง ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน […]

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ รับสมัครนักวิชาการศึกษา-คอมพิวเตอร์ ปวส.-ป.โท บัดนี้-31ม.ค.66

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ รับสมัครผู้รับจ้างเหมาบริการรายบุคคล 1. พนักงานจ้างเหมาบริการ งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวส.สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือได้รับวุฒิ ป.ตรี ทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หรือเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ/ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการดูแลระบบฐานข้อมูลและใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี 2. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี/ป.โท ทุกสาขา สมัครด้วยตนเอง ณ งานบุคลากร ฝ่ายบริหาร ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ บัดนี้-31ม.ค.66 (ขยายเวลารับสมัครจากเดิม 10ม.ค.66) หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดโทรสอบถาม งานบุคลากร 06 1776 5455, 08 9183 8314 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 3 159