(5 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา) กรมทรัพยากรน้ำเปิดสอบเข้ารับราชการ เงินเดือน15,000-16,500

Advertisement Advertisement กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 3 อัตรา – สำนักงานเลขานุการกรมฯ (กรุงเทพฯ) 1 อัตรา – สำนักวิจัย พัฒนา และอุทกวิทยา (กรุงเทพฯ) 1 อัตรา – สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน (กรุงเทพฯ) 1 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ – สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรีหรือสูงกว่า  Advertisement 2. นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 2 อัตรา – สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง […]

(มี ป.ตรี ทุกสาขา) BOI รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน18,000

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน รายละเอียดดังนี้ หน่วยที่ 1 : พนักงานส่งเสริมการลงทุน กลุ่มงานบริหารทั่วไป อัตราว่าง 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา – มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 27001 – มีความสามารถในการใช้เทคนิคในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ – มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ ีความสามารถในการประสานงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้ – มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย – มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้ – มีความกระตือรือร้น และพร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  – มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Microsoft Visio และสามารถใช้โปรแกรมสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี หน่วยที่ 2 : พนักงานส่งเสริมการลงทุน กลุ่มงานบริหารทั่วไป  อัตราว่าง […]

(8 อัตรา มี ป.ตรี ทุกสาขา) กพร. เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส./ป.ตรี

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน กองบริหารยุทธศาสตร์ (กรุงเทพมหานคร) เงินเดือน 18,000 บาท หรือตามที่ คพร.กำหนด คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ 2. นักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน – สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ เขต 2 (จ.อุดรธานี) 1 อัตรา – สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน (กรุงเทพมหานคร) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท หรือตามที่ คพร.กำหนด คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา 3. นักวิทยาศาสตร์ (เคมี) 1 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ เขต […]

(มี ป.ตรี ทุกสาขา) วิทยาลัยนานาชาติ มช. รับสมัครงาน วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน17,060

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. พนักงานปฏิบัติงาน (ด้านธุรการและสารบรรณ) 1 อัตรา เงินเดือน 17,060 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา และจะต้องได้รับอนุมัติคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว – มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Micosoft Office ได้เป็นอย่างดี และนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ – เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี มีความรู้ความสามารถในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นและสามารถทำงานเป็นทีมและนอกเวลาราชการได้ – มีมนุษยสัมพันธ์ มีจิตบริการที่ดี มีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและสามารถทำงานร่วมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้ – หากมีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม ตำแหน่งพนักงานด้านธุรการฯ 2. พนักงานปฏิบัติงาน (ด้านบริการการศึกษา) 1 อัตรา เงินเดือน 17,060 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ป.ตรี ทางบริหารธุรกิจ กฎหมาย […]

(8 อัตรา มี ป.ตรี ทุกสาขา) กรมพัฒนาสังคมฯ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.6/ปวส./ป.ตรี

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 14/2559 รับสมัครระหว่างวันที่ 23-29 มิ.ย.59 รายละเอียดดังนี้ 1. ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิ ม.6 หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน สมัครด้วยตนเองที่ : ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเชียงใหม่ 103 หมู่ 12 ถ.วงแหวนรอบกลาง ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0 5327 9264, 0 5329 6083 2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส.สาขาวิชาทางบัญชี เลขานุการ การเงิน สมัครด้วยตนเองที่ : นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน หมู่ 4 ต.ทับยายเชียง […]

(ป.ตรี ทุกสาขา) กยศ. รับสมัครงาน เงินเดือน15,000 สมัครด้วยตนเอง/ไปรษณีย์/อีเมล์

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ฝ่ายสำนักผู้จัดการ 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 15,000 บาท/เดือน คุณสมบัติทั่วไป – สัญชาติไทย – เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่สมัคร คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาในระดับ ป.ตรี ทุกสาขา คุณสมบัติเพิ่มเติม  – มีประสบการณ์ด้านงานฝึกอบรมหรืองานบริหารทรัพยากรบุคคล จะพิจารณาเป็นพิเศษ – สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี – มีความกระตือรือร้น สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน มีทัศนคติเชิงบวก มีใจรักบริการและมนุษยสัมพันธ์ดี ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 16-30 มิ.ย.59 – ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ในวัน/เวลาราชการ ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น […]

(6 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา) สพป.สกลนคร เขต 3 รับสมัครงาน เงินเดือน15,000

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน) 6 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ – งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่างๆ รวมทั้งระบบ AMSS+ (Education Area Management Support System) – งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อย – งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสำรวจและบันทึกข้อมูล การจัดทำรายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT – งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่นๆ ชุมชมและท้องถิ่น การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ – งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชารับมอบหมาย ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต […]

(4 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา) สพป.มุกดาหาร รับสมัครงาน เงินเดือน15,000

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 4 อัตรา – โรงเรียนบ้านโนนสังข์และโรงเรียนบ้านซ่ง – โรงเรียนหนองแวงใหญ่, โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2, และโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม – โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา, โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ และโรงเรียนบ้านหนองกระยัง – โรงเรียนบ้านกุดโง้ง และโรงเรียนนาคำน้อยวิทยา ขอบเขตภารกิจหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน – งานธุรการ งานสารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนหนังสือราชการต่างๆ รวมทั้งระบบ E-office – งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาข้อมูล – งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสำรวจและบันทึกข้อมูล การจัดทำรายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT – งานการประสารงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานราชการอื่นๆ ในชุมชนและท้องถิ่น การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ – งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย คุณสมบัติของผู้คัดเลือก – […]

(13อัตรา มี ป.ตรี ทุกสาขา) สสจ.พิษณุโลก เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นิติกร 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 2. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขา 3. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิกส์  ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น […]

(6 อัตรา มี ป.ตรี ทุกสาขา)กองการยาง รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ป.ตรี

กองการยาง กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. พนักงานประจำสำนักงาน (กกย.) 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ม.ศ.3/ม.3/ม.6 2. ลูกมือช่าง (กกย.) 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ม.ศ.3/ม.3/ม.6 3. นักวิชาการเกษตร (กกย.) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 4. นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางเคมี […]

1 158 159 160 163