(มี ป.ตรี ทุกสาขา) รพ.หนองบัวลำภู รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุขและนักวิเคราะห์นโยบายฯ วุฒิ ป.ตรี

Advertisement โรงพยาบาลหนองบัวลำภู รับสมัครบุคคลเพือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้ 1. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ตึกอำนวยการ ชั้น 3 โรงพยาบาลหนองบัวลำภู ตั้งแต่วันที่ 1-15 มิ.ย.59 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม 

(มี ป.ตรี ทุกสาขา) ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครพนักงานราชการ 11 อัตรา เงินเดือน18,000

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครพนักงานราชการ รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระบบสารสนเทศ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 3. นักวิชาการเงินและบัญชี (กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี) จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านบัญชี 4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี) ปฏิบัติหน้าที่ประจำแผนกพัสดุ  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน […]

(ป.ตรี ทุกสาขา) NIDA เปิดสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ เงินเดือน21,000

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ / NIDA (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัด สำนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ป.ตรี ทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง – มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ได้เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครได้ 2 ทาง ดังนี้ 1. สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://personnel.nida.ac.th (ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 0 2727 3405 , 3581 ,3585 ,3292) ระหว่างวันที่ 1-10 มิ.ย.59  2. ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://personnel.nida.ac.th มีกำหนดการดังนี้ – วันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา […]

(ป.ตรี ทุกสาขา) สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานสถิติ เงินเดือน18,000

สำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยสำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานราชการ รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : พนักงานสถิติ 1 อัตรา เงินเดือน : 18,000 บาท ระยะเวลาการจ้าง : ตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง-30 ก.ย.59 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี ทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (หลังเดิม) ชั้น 3 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค.-3 มิ.ย.59 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม  

(วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา) ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป เงินเดือน18,000

มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2559 ตำแหน่ง บุคลากร อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท กลุ่มงาน บริหารทั่วไป หน่วยงานที่บรรจุ กองบริหารงานบุคคล ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน 30 ก.ย.59 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา 2. มีความรู้ทางด้านโปรแกรม Microsoft Office โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรม 3. ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานบริหารบุคคลในหน่วยงานของรัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 4. กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค.-3 มิ.ย.59 ภาคเช้าเวลา 9.00-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.00 น.

(มี ป.ตรี ทุกสาขา) กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ เงินเดือน18,000

กรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 1 จ.เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักวิทยาศาสตร์ (เขต1) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางวิทยาศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางฟิสิกส์ ทางเคมี ทางชีววิทยา ทางเทคโนโลยีชีวภาพ สถานที่ปฏิบัติงาน : สวพ.1 จ.เชียงใหม่ 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เขต1) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา สถานที่ปฏิบัติงาน : ศวพ. ลำปาง ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 2-8 […]

(วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา)คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย เงินเดือน19,500

คณะวิทยาศาสตรร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เงินเดือน 19,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา (หากสำเร็จการศึกษาสาขาบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)  2. มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8)  3. หากมีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครได้ที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เวลา 8.30-16.30 น. หรือสมัครงานออนไลน์ได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/index/.htm หรือ ส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครทาง E-mail : [email protected] หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล […]

(มี ป.ตรี ทุกสาขา)กรมทางหลวงชนบทรับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.-ป.ตรี เงินเดือน12,410-18,000

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี ทุกสาขา ปฏิบัติงานที่ : แขวงทางหลวงชนบทพังงา 2. นายช่างโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส. ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาช่างโยธา ปฏิบัติงานที่ : แขวงทางหลวงชนบทพังงา 3. นายช่างเครื่องกล 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส. ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร ปฏิบัติงานที่ : […]

(66อัตรา มีวุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี ทุกสาขาวิชา!!!!) ปปง. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ2559

สำนักงานป้องกันและปราบปราบการฟอกเงิน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระยะเวลาการจ้าง : 1 ส.ค.-30 ก.ย.59 เวลาการปฏิบัติงาน : จันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. เว้นเวลาพักเที่ยง (12.00-13.00 น.) และวันหยุดราชการ อัตราค่าจ้าง : – ป.ตรี เดือนละ 15,000 บาท – ปวส. เดือนละ 11,500 บาท – ปวช. เดือนละ 10,000 บาท อัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ถ้ามี) : ชั่วโมงละ 50 บาท ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ บริเวณห้องโถง ชั้น1 อาคารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 23-27 พ.ค.59 เวลา 9.00 -16.00 น. […]

(ป.ตรี ทุกสาขา) สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี รับสมัครพนักงานสถิติ เงินเดือน18,000

ด้วยจังหวัดปทุมธานี ประสงค์จะสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสถิติ ของสำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เจ้าพนักงานสถิติ 1 อัตรา กลุ่มงาน บริหารทั่วไป เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี ทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (หลังเดิม) ชั้น2 ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค.-3 มิ.ย.59 ในวันเวลาราชการ >>>>คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม<<<

1 135 136 137 138