(126อัตรา)โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิ/ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-7ธ.ค.59

Advertisement โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวนทั้งหมด 126 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ/ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี รายละเอียดโดยย่อดังนี้… ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 1. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 3 อัตรา – ค่าจ้างวันละ 390 บาท – วุฒิ ปวส.ทันตสาธารณสุข 2. เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) 1 อัตรา – ค่าจ้างวันละ 355 บาท – วุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 3. เจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) 3 อัตรา – ค่าจ้างวันละ 293 บาท – วุฒิ ปวช.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพาณิชยการ 4. ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (ด้านการนวดไทย) 1 อัตรา – ค่าจ้างร้อยละ 60 ของอัตราค่านวดแผนไทย […]

(15อัตรา สมัครออนไลน์)กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ24พ.ย.-16ธ.ค.59

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป คุณวุฒิ ปวส./ป.ตรี 15 อัตรา กลุ่มบริหารงานทั่วไป 1. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 2. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 3. นิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ 4. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ด้านห้องปฏิบัติการ) 10 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ […]

(ด่วน! ป.ตรีทุกสาขา)สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว รับสมัครงานบัดนี้-25พ.ย.59

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กรมการข้าว รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา เงินเดือน 13,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ผู้สนใจสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กรมการข้าว ภายในวันที่ 21-25 พ.ย.59 โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(มีป.ตรีทุกสาขา)สสจ.ปราจีนบุรี รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 23-30พ.ย.59

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี 1. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา 2. นิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชานิติศาสตร์ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ภายในวันที่ 23-30 พ.ย.59 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม   

(ด่วน! ป.ตรีทุกสาขา) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครงานบัดนี้-28พ.ย.59

สำนักจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการพัฒนาขีดความสามารถบริการอุตสาหกรรม ประจำส่วนพัฒนาขีดความสามารถบริการอุตสาหกรรม คุณสมบัติ – เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ – จบการศึกษาระดับ ป.ตรี ทุกสาขา – มีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม MS Office, Word, Excel, Power Point ได้เป็นอย่างดี – สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับเบื้องต้น – มีทักษะในการประสานงาน มีความขยันและอดทน ตรงต่อเวลา และมีมนุษยสัมพันธ์ดี – สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ หลักฐานการสมัคร – รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) จำนวน 2 รูป – สำเนาใบปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) – สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน […]

(ป.ตรีทุกสาขา)กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 23-29พ.ย.59

กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ผู้สนใจสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 510/3 หมู่ 4  ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท โทร.0 5640 5227 ภายในวันที่ 23-29 พ.ย.59 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(ด่วน! ป.ตรีทุกสาขา)สำนักงานสาธารณสุขฉุกเฉิน รับสมัครงานบัดนี้-25พ.ย.59

สำนักงานสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ ปฏิบ้ติงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000-18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ – อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี ป.ตรี ทุกสาขา – มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ พูด แปล เขียน – มีความสามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี – ผู้ที่มีความรู้ด้านสาธารณสุข จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ  ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารจัดการทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขฉุกเฉิน อาคาร 3 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 10-25 พ.ย.59 คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(มี ป.ตรีทุกสาขา) วช. รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-25พ.ย.59

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับสมัครลูกจ้างโครงการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา เปิดรับสมัครบัดนี้-25 พ.ย.59 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา (คุณวุฒิ ป.โท) เงินเดือน 16,400 บาท คุณสมบัติเฉพาะ – ป.โท ไม่จำกัดสาขา – เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี – มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office, Internet, โปรแกรมประมวลผลทางสถิติ – มีทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษพอใช้ – สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ และเดินทางไปราชการต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว – มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี – ละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน เอาใจใส่งานที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี รักการเรียนรู้ – มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ – สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายภายใต้สภาวการณ์กดดัน 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 […]

(สมัครออนไลน์)กรมโยธาฯ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี 18พ.ย.-9ธ.ค.59

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ http://job.dpt.go.th หรือ http://www.dpt.go.th ภายในวันที่ 18 พ.ย.-9 ธ.ค.59 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม (รายละเอียดด้านล่างนี้เป็นเพียงรายละเอียดโดยย่อเท่านั้น)  1. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี หรือทางการเงิน และเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี ขึ้นไป 2. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน […]

(ป.ตรีทุกสาขา)กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครงานบัดนี้-25พ.ย.59 เงินเดือน15,000

กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลประจำศูนย์ Europe Watch กรมยุโรป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.0 – มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเกี่ยวกับภูมิภาคยุโรป – มีทักษะและความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมเบื้องต้นสำหรับการปฏิบัติงานต่างๆ อาทิ Microsoft Office : Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint ทั้งนี้บุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการหรือพัฒนาเว็บไซต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความตั้งใจ ละเอียดและรอบคอบ มีจิตสำนึกในการบริการ มีความกระตือรือร้น ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อหน้าที่ ใฝ่รู้ และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ – มีความรู้ภาษาไทยเป็นอย่างดีและมีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได้ ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดฟอร์มการสมัครได้ที่ http://www.europetouch.in.th กรอกแบบฟอร์มให้เรียบร้อย แล้วยื่นพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ […]

1 115 116 117 136