ศธจ.สมุทรปราการ รับสมัครเจ้าหน้าพัสดุ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-29ต.ค.64

Advertisement   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา หากมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องมาก่อนจะได้รับการพิจรณาเป็นกรณีพิเศษ ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนสามารถ Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.prakanedu.go.th หรือขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 34/4 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 19-29 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กองทุนฟื้นฟูเกษตรกร รับสมัครสอบ200อัตรา ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้–19ต.ค.64

  สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้าง ป.ตรี ทุกสาขา 200 อัตรา บรรจุทั่วประเทศ รับสมัคร 12 – 19 ตุลาคม 2564  

อบจ.ภูเก็ต รับสมัครจ้างเหมา56อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ/ป.ตรี บัดนี้-22ก.ย.64

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อ โรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 เจ้าหน้าที่บริการนักท่องเที่ยว ประจำท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สามารถสื่อสารมาษาอังกฤษได้ อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันที่สมัคร อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน ระยะเวลาการจ้าง 4 เดือน เจ้าหน้าที่บริการนักท่องเที่ยว ประจำประตูเมืองภูเก็ต Phuket Gateway จำนวน 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี และไม่เกิน 55 ปี นับถึงวันที่สมัคร อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน ระยะเวลาการจ้าง 4 เดือน เจ้าหน้าที่บริการนักท่องเที่ยว ประจำสวนสุขภาพเขาโต๊ะแซะ จำนวน 2 […]

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครนักทรัพยากรบุคคล ป.ตรีทุกสาขา 19-23ก.ค.64

    สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,680 บาท และค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 3,320 บาท (เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน 15,000 บาท) ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ดาวน์โหลดและยื่นใบสมัคร พร้อมด้วยไฟล์เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามที่ได้ประกาศไว้ในประกาศฉบับนี้ ข้อ 4.2) ในรูปแบบ ไฟล์เอกสาร PDF โดยส่งไปที่ E – mail : human [email protected] ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น (เวลา 08.30 – 16.30 น.) ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะยึดตามลำดับ เวลาที่ปรากฏใน E – mail ที่ได้รับเป็นสำคัญ โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียม ในการสมัครแต่อย่างใด กรณีผู้สมัครยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครก่อนเวลา 08.30 […]

จังหวัดอุดรธานี รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ ป.ตรีทุกสาขา

  จังหวัดอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 18 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่าน ก.พ. (พนักงานบริหารงานทั่วไป 6อัตรา นักพัฒนาชุมชน 6อัตรา พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6 อัตรา) รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต บัดนี้-16ก.ค.64 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมสรรพากร รับสมัครบรรจุพนักงานราชการเฉพาะกิจ ป.ตรี90อัตรา

  กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 4 จำนวน 90 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 12-16 ก.ค.64 ผ่านระบบออนไลน์ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ99อัตรา

    สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรม จำนวน 99 อัตรา 9 กลุ่มจังหวัด ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา หน่วยงานที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ดังนี้ กลุ่มจังหวัดที่ 1 1. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 5 อัตรา 2. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี (นำร่อง) จำนวน 5 อัตรา กลุ่มจังหวัดที่ 2 1. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม จำนวน 5 อัตรา 2. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดรำชบุรี จำนวน 4 อัตรา 3. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 4 อัตรา กลุ่มจังหวัดที่ 3 1. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปรำจีนบุรี จำนวน 4 […]

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ406อัตรา

  สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการพลังงาน 406 อัตรา ปฏิบัติงาน 76 จังหวัดทั่วประเทศ วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา สมัครทางเว็บไซต์ : https://energy.thaijobjob.com 5 – 31 กรกฎาคม 2564

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 28มิ.ย.-2ก.ค.64

  กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (กองแผนงาน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) กลุ่มงานบริหารทั่วไป 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา สมัครสอบผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ที่ http://ldd.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ครม.ไฟเขียวเปิดจ้างงานป.ตรี 1หมื่นอัตรา รายได้18,000บาท/เดือน

ข่าวดีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเปิดจ้างงานตำแหน่ง พนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 10,000 คน รายได้เดือนละ 18,000 สวัสดิการเพียบ เริ่มมิ.ย.2564 นี้ ข่าวดีของคนว่างงาน ตกงาน หรือกำลังหางานทำอยู่ตอนนี้ เพราะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มีการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 10,000 อัตรา เรื่องนี้ถูกเปิดเผยจากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากสถาการณ์โควิด-19 ทำให้มีผู้ตกงาน ว่างงาน จำนวนมาก ดังนั้น ครม.จะได้เห็นชอบช่วยเหลือคนที่ตกงานที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 วงเงิน 2,200 ล้านบาท โดยเป็นการเปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจบใหม่ จัดสรรอัตราในหน่วยงานราชการ ที่มีภารกิจสำคัญและเร่งด่วนทั่วประเทศ โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาค โดยนายกรัฐมนตรี ให้ข้อมูลว่า กลุ่มที่ครม.อนุมัติจ้างงาน เป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจซึ่งจะมีค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อเดือน สัญญาการจ้างงานไม่เกิน 1 ปี ได้รับสิทธิประโยชน์เทียบเท่าพนักงานราชการปกติ และอยู่ในระบบประกันสังคม ขณะที่ นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว่า อัตรากำลัง 10,000 อัตรา ที่จะจ้างงานนั้นจะอยู่ในกลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ส่วนหน่วยงานที่ขอรับการจัดสรรอัตรากำลังจะเป็นหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ระดับจังหวัด […]

1 2 137