ศธ.ปรับหลักสูตรครู ‘ราชภัฏ’เหลือ4ปี เริ่มปีการศึกษา2562นี้!!

Advertisement   เมื่อวันที่ 17 ต.ค. นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมจัดทำและใช้หลักสูตรครูคุณภาพเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) และนางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา รวมถึงอธิการบดีและคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มรภ.เข้าร่วม ว่า ตามที่ศธ.มีนโยบายปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์เพื่อยกระดับการผลิตครูให้มีคุณภาพและเป็นไปตามอัตลักษณ์ ของมรภ.ในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น โดยปรับเป็นหลักสูตร 4 ปี ทางมรภ.ได้มีข้อสรุปเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะใช้หลักสูตรครู 4 ปี แต่ก็มีบางส่วนจะใช้หลักสูตรครู 5 ปี ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้หารือร่วมกับ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. จึงสรุปว่าหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในกลุ่มมรภ.จะใช้หลักสูตร 4 ปี เพราะบริบทของโลก สังคมเปลี่ยนไป เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน แพลตฟอร์มการเรียนต่างๆ จึงต้องเปลี่ยนตามด้วย เพื่อทำให้มีคุณภาพมากขึ้น และหลักสูตร ครู 4 ปี คุณภาพไม่ได้ด้อยกว่าการเรียนหลักสูตร […]