คณะทันตแพทยฯ ม.มหิดล รับสมัครงานวุฒิ ปวส/ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตะ บัดนี้-20ก.พ.60

Advertisement คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา คุณวุฒิ ปวส./ประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์  1. พนักงานพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท – ได้รับวุฒิ ปวส. อายุไม่เกิน 35 ปี มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Microsoft Office หากมีประสบการณ์ด้านงานพัสดุ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 2. ผู้ช่วยทันตแพทย์ 5 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพ 1,500 บาท (สังกัด คลินิกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร งานบริการเพื่อการเรียนการสอน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์) – ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์  3. ผู้ช่วยทันตแพทย์ 2 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพ 1,500 บาท (สังกัด งานบริการคลินิก โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร) – ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ อายุไม่เกิน 35 […]