รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ รับสมัครบรรจุพนักงาน 16-23ก.ย.64

Advertisement Advertisement   โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 2 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา กายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขา กายภาพบำบัดหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา กายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขา กายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด 2. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 3. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา Advertisement ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาธิวิทยากายวิภาค ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาธิวิทยากายวิภาค 4. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 2 […]

มทบ.44 รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน สอบบรรจุรับราชการเป็นนายทหารประทวน บัดนี้-1พ.ค.60

  มณฑลทหารบกที่ 44 รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุรับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 8 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช./ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เปิดรับสมัคร 18 เม.ย.-1 พ.ค.60 ดังรายละเอียดในเอกสารด้านล่างนี้                  

(69อัตรา)รพ.เจ้าพระยายมราช รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิ/ม.3/ม.6/ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล/ป.ตรี

  โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 69 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล/ป.ตรี ผู้สนใจสมัคร ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี ภายในวันที่ 3-12 เม.ย.60 ในวันและเวลาราชการ 1. พยาบาลวิชาชีพ 25 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2. นักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาล) 25 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาพยาบาลศาสตร์ 3. ผู้ช่วยพยาบาล 16 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท – มีความรู้ความสามารถและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และผ่านการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือ – […]

(20อัตรา)รพ.สงฆ์ รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิ/ป.6/ม.3/ม.6/ปวช/ป.ตรี บัดนี้-14มี.ค.60

โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยเงินมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์ ครั้งที่ 1/2560 จำนวน 20 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ/ป.6/ม.3/ม.6/ปวช./ป.ตรี เปิดรับสมัครบัดนี้-14 มี.ค.60 ณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารมูลนิธิ ชั้น 3 โรงพยาบาลสงฆ์ ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2640 9537-46 ต่อ 1300-1       คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(55อัตรา)รพ.ชลประทาน รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิ/ม.6/ปวช/ปวท/ปวส/ป.ตรี บัดนี้-17มี.ค.60

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 55 อัตรา ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชลประทาน ไม่จำกัดวุฒิ/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี ผู้สนใจสมัคร โปรดอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม ด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 6 ฝั่งบี โรงพยาบาลชลประทาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทร. 02-502-2345 ต่อ 3645 หรือ 02-502-2308 ภายในวันที่ 22 ก.พ.-17 มี.ค.60 ในวันและเวลาราชการ           คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 25 หน้า 

(ด่วน!)รพ.บึงกาฬ รับสมัครวุฒิ ป.6/ม.3/ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล บัดนี้-10ก.พ.60

โรงพยาบาลบึงกาฬ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 ตำแหน่ง 10 อัตรา คุณวุฒิ ป.6/ม.3/ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ผู้สนใจสมัคร โปรดอ่านรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็มให้ครบถ้วน ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลบึงกาฬ ภายในวันที่ 1-10 ก.พ.60 ในวันและเวลาราชการ       คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม

รพ.สงขลา รับสมัครงานวุฒิ ป.6/ม.3/ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1-10ก.พ.60

โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 14 อัตรา วุฒิ ป.6/ม.3/ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1-7 ก.พ.60           

(45อัตรา)รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช รับสมัครงานวุฒิ ม.6/ปกศ.ผู้ช่วยพยาบาล/ป.ตรี 17-23ม.ค.60

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 45 อัตรา 3 ตำแหน่ง 1. พยาบาลวิชาชีพ 29 อัตรา เงินเดือน 11,760-12,180 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2. ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา เงินเดือน 7,110 บาท – ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ 3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 15 อัตรา เงินเดือน 6,910 บาท – ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ภายในวันที่ 17-23 ม.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช. รับสมัครงานวุฒิ ม.6/ปกศ.ผู้ช่วยพยาบาล/ป.ตรี บัดนี้-18ม.ค.60

  ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงาน 10 อัตรา คุณวุฒิ ม.6/ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล/ป.ตรี บัดนี้-18 ม.ค.60 รายละเอียดดังนี้

1 2