ไขข้อสงสัย ! ม.33-39-40 ใครยังตกหล่น ไม่ได้เงินเยียวยา ต้องทำยังไงเช็กเลย

Advertisement ประกันสังคม เผย โอนเงินเยียวยา ม.33-39-40 ครบหมดแล้ว ชี้ ใครยังตกหล่นสามารถยื่นทบทวนสิทธิได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 และจะโอนคนที่ตกหล่นทุกสัปดาห์ไปเรื่อย ๆ จนถึง 31 ธันวาคม 2564 จากกรณี ประกันสังคมเยียวยาโควิด 19 จำนวน 5,000 บาท แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 33, 39, 40 ในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม โดยมีการจ่ายรอบ 2 ในช่วงวันที่ 20-30 กันยายน 2564 ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น ล่าสุดวันที่ 29 กันยายน 2564 เฟซบุ๊ก แจ้งข่าวประกันสังคม ได้ออกมาแจ้งว่า เยียวยาประกันสังคมรอบ 2 ได้โอนเงินให้ครบแล้วทุกมาตรา ส่วนรอบเก็บตกจะโอนให้ทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ ตรวจสอบสถานะสิทธิโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 คลิก ตรวจสอบสถานะสิทธิ์โครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39 คลิก ตรวจสอบสถานะสิทธิ์โครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 40 […]

ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว! ลดจ่ายเงินสมทบ ‘กองทุนประกันสังคม’ ต่อ 3 เดือน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2564 ใหม่ เพื่อบรรเทาภาระของนายจ้างและผู้ประกันตนจากผลกระทบโควิด ลดอัตราจ่ายเงินสมทบต่ออีก 3 เดือน ตั้งแต่ 1 ก.ย. ถึง 30 พ.ย. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (27 กันยายน 2564) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่กฎกระทรวง เรื่องกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2564 ลงนามโดย สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราเงินสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และกรณีว่างงาน โดยกำหนดให้รัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในอัตราที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาภาระของนายจ้างและผู้ประกันตนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสภาพการณ์ทางสังคมในปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ ส่วนสาระสำคัญของกฎกระทรวงฉบับนี้ กำหนด ให้รัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ออกเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อการจ่ายยประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ […]

เช็กเลย! ประกันสังคม แจงกรณี “สถานะ” สีเขียว เปลี่ยนเป็น สีแดง

สายด่วน ประกันสังคม ชี้แจงกรณีผู้ประกันตนถูกเปลี่ยนสีถานะจาก สีเขียว เป็น สีแดง ยังไม่ต้องยื่นทบทวน ให้หมั่นเช็กสิทธิได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 ก.ย.64 วันที่ 20 ก.ย.64 ประกันสังคม เริ่มโอนเงินเยียวยา คนละ 5,000 บาท นั้นผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้ม กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ที่ขึ้นทะเบียนใหม่และจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ระหว่างวันที่ 4-24 สิงหาคม 2564 นั้น ทั้งนี้ พบว่ามีผู้ประกันตนหลายคนถูกเปลี่ยนสีถานะจากสีเขียว เป็นสีแดง จึงยังไม่มีเงินเยียวยาเข้า โดยทางด้านสายด่วนประกันสังคม 1506 ยืนยันว่าไม่ต้องกังวลจะถูกตัดสิทธิ หากผู้ประกันตนตรงเงื่อนไขที่กำหนด […]

เช็กสิทธิ ประกันสังคม หลายคนสถานะเยียวยาเปลี่ยน ต้องทำอย่างไร?

สถานะสิทธิเยียวยา ประกันสังคม เปลี่ยน สายด่วน 1506 แจงเกิดจากการประมวลผลข้อมูลยังไม่เสร็จสมบูรณ์ วันที่ 18 ก.ย.64 ประกันสังคม แจ้งระบบประมวลผลผู้ได้สิทธิเยียวยาแล้วเสร็จโดยให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 10 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนใหม่และชำระเงินระหว่างวันที่ 1-10 สิงหาคม 64 และ ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 3 จังหวัด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และ พระนครศรีอยุธยา ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนใหม่และชำระเงินระหว่างวันที่ 1-24 สิงหาคม 64 สามาถเข้าเช็กสิทธิได้ที่ เว็บไซต์ www.sso.go.th/eform_news ทั้งนี้ เวลาต่อมาได้มีผู้ประกันตนหลายคนเกิดข้อสงสัย เนื่องจากสถานะการเยียวยาเปลี่ยนไป ล่าสุดทางด้าน สายด่วนประกันสังคม 1506 ได้ชี้แจงถึงกรณีดังกล่าว เบื้องต้นเกิดจากการประมวลผลข้อมูลยังไม่เสร็จสมบูรณ์ […]

เช็กเลย! ลูกจ้างติดโควิดประกันสังคมจ่ายชดเชยทั้ง ม.33 ม.39 ม.40

“ประกันสังคม” พร้อมจ่ายเงินเยียวยา ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 หากติดโควิดสามารถเบิกชดเชยรายได้ ได้ตามสิทธิ์ เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ของสำนักงานประกันสังคม แจ้งกรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 33 (ม.33) มาตรา 39 (ม.39) และ มาตรา 40 (ม.40) หากติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 กระทั่งขาดรายได้ สำนักงานประกันสังคมจะดูแลเยียวยา โดยเนื้อหาระบุว่า สำหรับผู้ประกันตนที่ได้รับการวินิจฉัยแล้ว ว่าติดโควิด-19 สำนักงานประกันสังคม จะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์แก่สถานพยาบาลและแพทย์ผู้ดูแลรักษาพิจารณาแล้วว่าผู้ป่วย เข้าเกณฑ์การดูแลรักษาในที่พักระหว่างรอเข้ารักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล (Home Isolation) และการดูแลรักษาในโรงพยาบาลสนาม สำหรับคนในชุมชน (Community Isolation) ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ค่าบริการทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยในตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ที่ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 เบิกได้ดังนี้ • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ • ค่าดูแลการให้บริการผู้ประกันตนที่ป่วย โดยเป็นค่าใช้จ่ายรวมค่าอาหาร 3 มื้อ การติดตามประเมินอาการ และการให้คำปรึกษาเหมาจ่ายในอัตรา […]

“ผู้ประกันตนมาตรา 40” เช็กด่วน 3 ทางเลือก ลดส่งเงินสมทบอีกนาน 6 เดือน

“ผู้ประกันตนมาตรา 40” เช็กด่วน สำนักงารประกันสังคม ลดส่งเงินสมทบอีกนาน 6 เดือน ในอัตราใหม่ 3 ทางเลือก จ่ายน้อย แต่คุ้มครองนาน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งข่าวดี สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 ซึ่งสำนักงานประกันสังคม ประกาศลดเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 นาน 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน ส.ค. 2564–ม.ค. 2565 ในอัตราใหม่ 3 ทางเลือก ทางเลือกที่ 1 คุ้มครอง 3 กรณี ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย จากเดิมจ่ายในอัตรา 70 บาท/เดือน อัตราใหม่ลดเหลือ  42 บาท/เดือน ทางเลือกที่ 2  คุ้มครอง 4 กรณี ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ จากเดิมจ่ายในอัตรา 100 บาท/เดือน อัตราใหม่ลดเหลือ […]

วันนี้ ประกันสังคม โอนเงินเยียวยาผู้ประกันตน ม.39 ใน 16 จว. 5,000 บาท

27 ส.ค. 64 ประกันสังคม โอนเงินเยียวยาผู้ประกันตน ม.39 ใน 16 จังหวัด 5,000 บาท วันนี้ จากกรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบอันเนื่องจากการล็อกดาวน์เพื่อคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ด้วยการจ่ายเงินโครงการเยียวยาให้คนไทยกลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการ ประกันสังคมมาตรา 33 จำนวน 2,500 บาท มาตรา 39 และมาตรา 40 จะได้รับเงินช่วยเหลือคนละ 5,000 บาท ด้วยการโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชน ทั้งนี้ ผู้ประกันตน ม.39 ในพื้นที่ 16 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สิงห์บุรี […]

‘ประกันสังคม’ ม.40 วันนี้โอนเงิน 4 แสนราย – ม.33 ม.39 รีบเช็คสิทธิ์ ติดต่อธนาคารด่วน!

“เงินเยียวยาประกันสังคม” ม.40 ใน 29 จังหวัด ที่ได้รับสิทธิ์ วันนี้ (26 ส.ค.) โอนเงินอีก 4 แสนราย ส่วน ม.33 ม.39 ตกหล่นจากรอบการโอนที่ผ่านมา รีบเช็คสิทธิ์ ติดต่อธนาคารด่วน! นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ที่สมัครภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และชำระเงินสมทบภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 และผู้ประกันตนมาตรา 40 ใน 16 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี […]

เช็กเลย! ประกันสังคม เปิดทบทวนสิทธิ ม.39-40 ตกหล่นเยียวยา 5,000 บาท

ประกันสังคม เตรียมเปิดช่องทบทวนสิทธิ ม.39-40 29 จังหวัดที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยา แต่พลาดสิทธิในรอบแรก คาดเริ่ม 15 ก.ย.นี้ วันที่ 22 ส.ค.2564 เฟซบุ๊ก ข่าวประกันสังคม แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เตรียมเปิดช่องทบทวนสิทธิสำหรับผู้ไม่ได้รับสิทธิเยียวยา สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 39, 40 29 จังหวัดที่เข้าเงื่อนไขรับเยียวยาตามมติ ครม.แต่พลาดสิทธิในรอบแรก สำหรับผู้ประกันตนที่เข้าเงื่อนไขรับเยียวยา ตามมติ ครม. แต่พลาดสิทธิในรอบแรก(29จังหวัด) สามารถเข้ามาขอทบทวนสิทธิออนไลน์ได้ที่เว็บประกันสังคม : https://www.sso.go.th/eform_news/ คาดเริ่มขอทบทวนสิทธิได้ในวันที่ 15 ก.ย.64 นี้ เป็นต้นไป สำหรับ 29 จังหวัดที่ มติ ครม.เยียวยา ม.33 และม.40 จากผลกระทบ COVID-19 มีดังนี้ กทม. นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี สมุทรสาคร สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส […]

เปิดวิธีตรวจสอบสิทธิ ประกันสังคม ม.39-ม.40 เช็กเลย รับเงิน 5,000 บาท

ประกันสังคม เปิดตรวจสอบสิทธิ โครงการเยียวยานายจ้าง-ผู้ประกันตน มาตรา 39 และ มาตรา 40 แล้ว เพื่อรับเงินจำนวน 5,000 บาท ในพื้นที่สีแดงเข้ม จากกรณี คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตราการบรรเทาผลกระทบอันเนื่องจากการล็อคดาวน์เพื่อคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ด้วยการจ่ายเงินโครงการเยียวยาให้คนไทยกลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการ ประกันสังคมมาตรา 33 จำนวน 2,500 บาท มาตรา 39 และมาตรา 40 จะได้รับเงินช่วยเหลือคนละ 5,000 บาทที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาล ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน จะเร่งตรวจสอบการยืนยันตัวตน และจะโอนเงินเยียวยาแก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 (ผู้ประกันตนที่ลาออกจากพนักงานเอกชนแล้ว) และมาตรา 40 (อาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ ค้าขาย) ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งข้อกำหนดออกตามความมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 โดยกระทรวงแรงงานจะจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 ส.ค.นี้ […]

1 2 9