ประกันสังคม โอนเงินสมทบคืน ม.40 เข้าพร้อมเพย์แล้ววันนี้

Advertisement (8 ส.ค. 65) ประกันสังคม โอนเงินคืนให้ผู้ประกันตน ม.40 ที่ชำระเงินสมทบเต็มจำนวนงวดเดือน ส.ค. 64-ม.ค. 65 และงวดเดือน ก.พ.-ก.ค. 65 ซึ่งผู้ประกันตนจะได้รับเงินคืนในส่วนที่ชำระเกินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน Advertisement โดยผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ได้รับเงินคืนส่วนที่ชำระไว้ ตั้งแต่วันที่ 8-10 ส.ค. 65 จะเป็นผู้ที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนก่อนวันที่ 1 ส.ค. 65 ส่วนรอบต่อไป คือ วันที่ 14-16 ก.ย. 65 ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ก่อนวันที่ 8 ก.ย. 65 จะได้รับเงินคืน Advertisement สำหรับผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 40 ที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (สปส.1-40/7) ได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือขอรับได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้ การคืนเงินกรณีลดอัตราเงินสมทบดังกล่าว มาจากมติ ครม. ที่เห็นชอบลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมของผู้ประกันตนตามมาตรา […]

“ติดโควิด” สิทธิบัตรทอง กทม.-ปริมณฑล รักษาตัวที่บ้าน ลงทะเบียนผ่านแอปฯ รับยาฟรี

ล่าสุดวันที่ 16 ก.ค.65 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ในตอนี้ พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น แต่ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยกลุ่มอาการสีเขียว หมายถึงมีอาการเล็กน้อย เช่น มีไข้ อุณหภูมิ 37.5 องศาขึ้นไป จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส เจ็บคอ ไอ มีน้ำมูก มีเสมอหะ เป็นต้น ซึ่งอาการเหล่านี้ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ออกแนวทางปฏิบัติให้รับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้าน โดยผู้ที่ตรวจ ATK แล้วขึ้น 2 ขีด ไปรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกที่หน่วยบริการตามสิทธิรักษาของตน รับยาแล้วกลับมากักตัวที่บ้าน 7+3 วันต่อ กรณีเป็นกลุ่มเสี่ยง กลุ่ม 608 การรักษาขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ ในส่วนของผู้ป่วยโควิดสิทธิบัตรทอง (สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) ที่อยู่ในพื้นที่ กทม. และ ปริมณฑล 5 จังหวัด นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร นอกจากการรักษาตามแนวทางดังกล่าว ล่าสุด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) […]

วิธีเช็คยอดเงินง่ายๆ “ประกันสังคม” ส่งเงินไปเเล้วเท่าไหร่ เช็คเลย!

“ประกันสังคม” สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เยียวยา ผู้ประกันตน ที่ได้รับผลกระทบมาตรา 33 นายจ้าง ลูกจ้าง ,มาตรา 39 และ มาตรา 40 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด นั้น ผู้ประกันตนหลายคนมีคำถามว่า ส่งเงินเยียวยา ประกันสังคม ตามมาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40 อยากรู้ว่าตอนนี้เงินสะสมมีอยู่เท่าไหร่ จะเช็คยอดเงินสะสม ประกันสังคม ได้อย่างไร มีช่องทางไหนสามารถเช็คยอดเงินได้บ้าง ไปดูกันเลย วิธีเช็คยอดเงินประกันสังคม เข้าเว็บไซต์ประกันสังคม คลิกที่นี่  เข้าสู่ระบบผู้ประกันตน / สมัครสมาชิก กรอกเลขบัตรประชาชนและรหัสผ่าน เข้าเว็บนี้ครั้งแรกต้องทำการสมัครสมาชิก กรอกหมายเลขโทรศัพท์เพื่อรับรหัสการยืนยันตัวตน ล็อคอินเข้าระบบและเลือกผู้ประกันตน เข้าสู่หน้า “ตรวจสอบข้อมูลผู้ประกันตน” โดยจะแสดงรายละเอียดของผู้ประกันตน คลิก “ข้อมูลการส่งเงินสมทบ” จะแสดงข้อมูลปีล่าสุด และจะปรากฏจำนวนเงินที่เรานำส่งแต่ละเดือน ซึ่งเงินนี้จะถูกแยกเป็น 3 ส่วน เงินช่วยเหลือเมื่อเจ็บป่วย (1.5%) […]

คุณพ่อมือใหม่ต้องรู้ สิทธิประโยชน์-เงื่อนไข เบิกประกันสังคม ได้อะไรบ้าง

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โพสต์เฟซบุ๊ก แจ้งสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนที่เป็นผู้ชาย กรณีมีบุตร เป็นคุณพ่อป้ายแดง สามารถเบิกจ่ายกองทุนประกันสังคม ได้ตามนี้ ค่าคลอดบุตร เหมาจ่าย 15,000 บาท / ครั้ง ได้รับเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท ตั้งแต่แรกเกิด-6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน หลักเกณฑ์มีดังนี้ ภรรยามีบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นผู้ประกันตนม. 33 และ 39 เท่านั้น ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนภรรยาคลอดบุตร ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร ในกรณีที่ทั้งพ่อและแม่เป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ จะสามารถเบิกได้แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นต่อบุตร 1 คน หากใช้สิทธิของแม่ที่เป็นผู้ประกันตน จะได้รับสิทธิเพิ่มในส่วนของเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเหมาจ่ายใน อัตรา 50% ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน โดยใช้สิทธิได้ 2 ครั้ง […]

ราชกิจจาฯ ประกาศเกณฑ์ค่ารักษา ค่าตรวจโควิด สิทธิประกันสังคม

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019(COVID-19)) สำหรับการดูแลรักษาในที่พักระหว่างรอเข้ารับการรักษา แบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล (Home Isolation) และการดูแลรักษาการแยกกักในชุมชน วันนี้ (14 มิ.ย.65) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) สำหรับการดูแลรักษาในที่พักระหว่างรอเข้ารับการรักษา แบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล (Home Isolation) และการดูแลรักษาการแยกกักในชุมชน (Community Isolation) โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์สำหรับการดูแลรักษา ในที่พักระหว่างรอเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล (Home Isolation) และการดูแลรักษา การแยกกักในชุมชน (Community Isolation) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดเชื้อโควิด […]

ผู้ประกันตน ม.33 รับเงินทดแทนว่างงานได้ เช็กขั้นตอน-เงื่อนไขเลย!

ลูกจ้างมาตรา 33 ควรรู้ การรับเงินทดแทนหลังว่างงานจากประกันสังคม สามารถรับได้ทั้งคนไทยและต่างชาติ เช็กขั้นตอนและเงื่อนไขการเกิดสิทธิ์ได้ที่นี่ วันที่ 27 เมษายน 2565 สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์เงื่อนไขและขั้นตอนสำหรับผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงานที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ มีรายละเอียดดังนี้ ขั้นตอน/เงื่อนไขการเกิดสิทธิ์ ต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนว่างงาน กรณีว่างงานจากการลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาได้รับเงินทดแทน 30% ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน/ปีปฏิทิน กรณีถูกเลิกจ้างได้รับเงินทดแทน 50% ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน/ปีปฏิทิน โดยคำนวณจากฐานค่าจ้างขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาทและสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนว่างงานผ่านระบบ https://e-service.doe.go.th ของกรมการจัดหางาน สำหรับคนไทยเริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป 1. ลงทะเบียนขอใช้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (digtal ID) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) 2. ผู้ประกันตนสามารถเข้าสู่ระบบ (Login) โดยใช้ […]

ผู้ประกันตนเฮ! ประกันสังคมเปิดฮอสปิเทลต่อจนกว่าโควิดจะคลี่คลาย

ผู้ประกันตนเฮ! ประกันสังคมเปิดฮอสปิเทลต่อจนกว่าโควิดจะคลี่คลาย คู่ขนานเจอแจกจบ ที่ร้านยา ฟีดแบ๊กสายด่วน 1506 บริการดีเกินคาด เมื่อวันที่ 26 เมษายน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า ในวันนี้ทางกระทรวงแรงงานมีการประชุมกันเพื่อหารือเรื่องการเปิดบริการสถานที่รักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียวที่มีอาการน้อย ในลักษณะฮอสปิเทล (Hospitel) ที่จากเดิมมีกำหนดให้บริการถึงวันที่ 30 เม.ย.2565 แต่มติที่ประชุมวันนี้ระบุว่าจะเปิดให้บริการต่อจนกว่าสถานการณ์ระบาดจะคลี่คลาย ดังนั้น ผู้ประกันตนในมาตรการ 33 และมาตรา 39 สามารถเข้ารักษาในระบบฮอสปิเทลได้ แต่ขณะนี้ยังไม่ครอบคลุมถึงผู้ประกันตนมาตรา 40 อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาล (รพ.) เครือข่ายประกันสังคมมีฮอสปิเทลในเกือบทุกแห่ง และมีเตียงว่างเพียงพอ ทั้งนี้ จากการประชุมวันนี้ก็จะมีข่าวดีของผู้ประกันตน ม.40 ในหลายเรื่องด้วย นายบุญสงค์กล่าวว่า สำหรับกรณีผู้ประกันตนที่ติดเชื้อโควิด-19 อยู่ใน กลุ่มสีเหลือง และ สีแดง จะต้องเข้าใน รพ. ขณะที่ กลุ่มสีเขียว ที่อาการน้อย นอกจากจะรักษาในฮอสปิเทลได้แล้ว ก็ยังสามารถรักษาที่บ้าน (Home Isolation) […]

ใช้ประกันสังคมได้แล้ว! “เจอ แจก จบ” รับยาโควิดที่ร้านขายยาร่วมรายการ

ประกันสังคม ใช้ เจอ แจก จบ ร้านยารักษาโควิดได้แล้ว กทม.มีผู้ป่วยรับบริการมากสุด สปสช. วอน ร้านยาเข้าร่วม รับมือติดเชื้อพุ่งหลังสงกรานต์ วันที่ 20 เม.ย.2565 นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า การรักษาโควิด 19 ที่แบบผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้านหรือ “เจอ แจก จบ” ในกลุ่มสีเขียวที่ไม่มีอาการหรือมีอาการไม่มากที่ร้านยา ซึ่งเริ่มบริการตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค.2565 ล่าสุดข้อมูลวันที่ 20 เม.ย.2565 หรือเป็นเวลา 1 เดือนแล้ว มีร้านยาเข้าร่วมระบบเจอ แจก จบ และขึ้นทะเบียนกับ สปสช.แล้วจำนวน 462 แห่ง นพ.จเด็จ กล่าวต่อว่า ให้บริการผู้ป่วยโควิดแล้วจำนวน 5,010 ราย บริการ 5,022 ครั้ง โดย กทม. มีผู้ติดเชื้อเข้ารับบริการมากสุด 1,129 ราย […]

ประกันสังคม แจงดรามา จนท.ให้ซื้อยากินเอง กำชับห้ามเกิดอีก ยันสายด่วน1506 พร้อมช่วยจนหาย

จากกรณีที่สื่อมวลชนนำเสนอข่าว เสียงสนทนาของญาติผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมรายหนึ่ง ร้องขอความช่วยเหลือจากสายด่วน 1506 และเจ้าหน้าที่บอกให้ไปต่อคิวรับยาจากโรงพยาบาล หากรอคิวนาน แนะนำก็ให้ซื้อยากินเองนั้น ด้าน นางสาวลัดดา แซ่ลี้ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม ชี้แจงเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมไม่ได้นิ่งนอนใจ เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง และติดต่อญาติผู้ป่วยตามคลิปเสียง เพื่อสอบถามข้อมูล และขออภัยในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งประสานโรงพยาบาล ให้เข้ารับการรักษาตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูล และช่วยเหลือผู้ประกันตนตามแนวปฏิบัติ และขั้นตอนการดำเนินงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ และกำชับไม่ให้เกิดเหตุการณ์กรณีดังกล่าวขึ้นอีก โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า ขอให้ผู้ประกันตนมีความเชื่อมั่นว่า สายด่วน 1506 กด 6 และกด 7 พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตน ทั้งในด้านข้อมูล และประสานงานเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับการรักษาในโรงพยาบาล Hospitel และ Home Isolation ตั้งแต่เข้ารับการรักษา จนสิ้นสุดตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยพร้อมรับคำแนะนำจากผู้ประกันตนในทุกๆ ด้าน เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการ และพัฒนางานประกันสังคม เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองดูแล เปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน และจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างแน่นอน   ข่าวจาก : ch3plus

ประกันสังคม ขู่เลิกสัญญารพ. หลังพบไม่รับโควิด เจอแจกจบ ย้ำต้องส่งต่อ

ประกันสังคม รับ รพ.คู่สัญญา 4-5 แห่ง แจ้งผู้ติดโควิดรับ เจอ แจก จบ เพียงวันละ 30-40 คิว แจ้งทุก รพ. หากรับผู้ติดเชื้อไม่ได้ ให้ส่งต่อ รพ.คู่สัญญาอื่น วันที่ 31 มี.ค.2565 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวถึงกรณีผู้ติดเชื้อโควิด 19 สิทธิประกันสังคม เข้ารักษาแบบ เจอ แจก จบ รพ.ในเครือข่ายประกันสังคม แต่ได้รับแจ้งให้กลับมาติดต่อใหม่วันถัดไป เพราะรับบริการวันละ 30-40 คิว จนต้องเดินทางหลายรอบ ว่า ตนได้รับทราบข้อมูลเมื่อวันที่ 30 มี.ค.จากข่าว จึงทำการตรวจสอบพบมีปัญหาจริง แต่เกิดใน รพ.คู่สัญญาประกันสังคมเพียง 4-5 แห่ง เนื่องจาก รพ.รับผู้ติดเชื้อโควิดจากหลายสิทธิ ทั้งประกันสังคม บัตรทอง สิทธิสวัสดิการอื่น ๆ ขณะที่ รพ.ที่รับเฉพาะสิทธิประกันสังคมไม่พบปัญหา นายบุญสงค์ […]

1 2 12