กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 138 อัตรา (5 – 15 ส.ค 56)

Advertisement กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 138 อัตรา (5 – 15 ส.ค 56)   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง :     พนักงานนโยบายและแผนงาน อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท ประเภท :     บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :     35 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ การบริหาร เศรษฐศาตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง   2.ชื่อตำแหน่ง :     พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อัตราเงินเดือน : […]