สิงห์อมควันอ่วม ปรับราคาบุหรี่อีก หนีขาดทุน 1ต.ค.ราคาเริ่มต้น93บาท

Advertisement   Advertisement สิงห์อมควันกระอัก การยาสูบฯ เตรียมขึ้นราคาบุหรี่ 10 ชนิด ซอง 60 บาท เป็น 93 บาท เริ่ม 1 ต.ค.นี้ รับภาษีสรรพสามิตใหม่ ส่วนบุหรี่ที่ขายเกินซองละ 90 บาท ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาจะขยับราคาขึ้นไปด้วย น.ส.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) เปิดเผยว่า ในปีนี้การยาสูบฯ มีแผนขึ้นราคาบุหรี่อีกหลายชนิด เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ใหม่ ที่จะขึ้นภาษีบุหรี่ซองราคาไม่เกิน 60 บาท จาก 20%เป็น 40% ในวันที่ 1 ต.ค.62 นี้ โดยเบื้องต้นจะขึ้นราคาบุหรี่ที่ขายซองละ 60 บาท ซึ่งมีอยู่ 5 ยี่ห้อ 10 ชนิด เป็นซองละ 93 บาท หรือขึ้นซองละ 33 บาท ส่วนบุหรี่ที่ขายเกินซองละ […]

นักวิชาการ ชี้บุหรี่ไฟฟ้าอันตราย ไม่สามารถทำให้เลิกบุหรี่ได้

  เป็นข้อถกเถียงกันมานานสำหรับบุหรี่ไฟฟ้าที่หลายคนเชื่อว่า เป็นอันตรายน้อยกว่าและสามารถทำให้เลิกบุหรี่ธรรมดาได้หรือไม่ แต่นักวิชาการหลายคนออกมายืนยันว่า บุหรี่ไฟฟ้าไม่ทำให้เลิกบุหรี่ได้เพราะมีสารนิโคตินไม่ต่างจากบุหรี่ธรรมดา ซึ่งสวนทางกับความเข้าใจของเด็กและเยาวชน ภายในงานแถลงข่าว เปิดผลสำรวจความคิดเห็นของเด็กและเยาวนต่อเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย ที่จัดขึ้นโดยสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย มูลนิธิเพื่อการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ในวันนี้ 11 ม.ค. 2562 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อควบคุมยาสูบ ระบุว่าผลการสำรวจความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี ราว 1,600 คน มีประมาณร้อยละ 40 ที่ยังเข้าใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าสามารถช่วยเลิกบุหรี่ได้ ด้าน ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ระบุว่า ความเข้าใจนี้เป็นความเข้าใจที่ผิด เพราะในบุหรี่ไฟฟ้าก็มีสารนิโคติน และสารอันตรายอื่นๆไม่แตกต่างจากบุหรี่ธรรมดา และงานวิจัยบางชิ้นยังระบุด้วยว่า บุหรี่ไฟฟ้าเป็นเหตุที่ทำให้เยาวชนหันไปสูบบุหรี่ธรรมดามากขึ้น นอกจากบุหรี่ไฟฟ้าจะเป็นอันตรายต่อตัวผู้สูบไม่ต่างจากบุหรี่ธรรมดาแล้ว ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ยังระบุว่างานวิจัยของต่างประเทศพบว่าควันบุหรี่มือสอง หรือ ผู้ที่อยู่ใกล้และสูดดมควันบุหรี่ไฟฟ้าเข้าไปก็ได้รับสารอันตรายเช่นกัน ขณะที่ปัจจุบันทีมรณรงค์ ก็พบว่าการตลาดของผู้ประกอบการได้มุ่งเป้ามาที่เยาวชนเป็นหลัก ทั้งยังมีความพยายามเปลี่ยนคำโฆษณา หรือบิดเบือนคำพูดให้คนในสังคมเข้าใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่เป็นอันตราย ข่าวจาก : PPTVHD36

สรรพสามิตปรับขึ้นราคาบุหรี่ เริ่มต้นซองละ80บาท

  เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวปไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดมูลค่าสินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าปรับ เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าปรับ  เพื่อให้การกำหนดค่าปรับในการเปรียบเทียบคดีเกี่ยวกับสินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต ในกรณี ไม่มีราคาขายปลีกแนะนำตามมาตรา 17 (1) แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 และไม่อาจหามูลค่าของสินค้าชนิดเดียวกันซึ่งได้เสียภาษีโดยถูกต้องแล้วในเวลาหรือใกล้เวลาที่กระทำ ความผิดนั้น หรือไม่อาจหามูลค่าของสินค้าที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน มาตรา 136 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ได้ เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 136 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงกำหนดมูลค่าของสินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการกำหนด ค่าปรับในกรณีที่ไม่อาจหามูลค่าของสินค้าตามมาตรา 136 วรรคหนึ่ง ได้ ไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ให้ถือมูลค่าของสินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต ดังต่อไปนี้ เป็นเกณฑ์ในการกำหนด ค่าปรับ 1.1 บุหรี่ซิกาแรตขนาดบรรจุซองละ 20 มวน ให้ถือราคาซองละ 80.00 […]

1 2