ประวิตร เคาะซ่อม “ตึกโดม” ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เหตุทรุดเอียง

Advertisement “ประวิตร” นั่งหัวโต๊ะประชุมบอร์ดอนุรักษ์ เคาะซ่อม “ตึกโดม ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์” ไฟเขียวเว้นภาษีที่ดินผู้อยู่อาศัยย่านเมืองเก่า-เกาะรัตนโกสินทร์ Advertisement วันที่ 17 พฤษภาคม 2564  พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (17 พ.ค.) เวลา 10.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ครั้งที่ 2/2564 ที่ประชุมได้รับทราบ มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า และแนวทางการอนุรักษ์พัฒนา เมืองเก่าอุทัยธานี, เมืองเก่าตรัง และเมืองเก่าฉะเชิงเทรา เมื่อ 27 เมษายน 2564  โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการทำงานร่วมกัน พร้อมสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน ที่อาจได้รับผลกระทบจากการกำหนดเขตพื้นที่เมืองเก่า อย่างทั่วถึง เคาะซ่อมตึกโดมท่าพระจันทร์ จากนั้นที่ประชุมได้มีการพิจารณาเห็นชอบเรื่องสำคัญ ได้แก่ โครงการพัฒนา ตึกโดม ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งเดิมอาคารมีสภาพทรุดเอียง และทรุดโทรม […]

“บิ๊กป้อม” ประชุม “กก.อวกาศแห่งชาติ” เห็นชอบการจัดหาดาวเทียมเป็นของ ทอ.

“บิ๊กป้อม” ประชุม “กก.อวกาศแห่งชาติ” เห็นชอบการจัดหาดาวเทียมเป็นของกองทัพอากาศ-NT บริหารทรัพย์สินหลังสิ้นสุดสัญญา เพื่อประโยชน์สาธารณะ-ประชาชน ตามนโยบายรัฐบาล เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 12 พฤษภาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เข้าร่วมประชุมด้วย พล.อ.ประวิตรได้รับทราบรายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานของดาวเทียมธีออส (THEOS) ซึ่งประกอบด้วยการจัดหาดาวเทียมหลัก ดาวเทียมเล็ก และระบบภาคพื้นดิน การพัฒนาแอพพลิเคชั่น AIP เพื่อดึงข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ประโยชน์ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร และรับทราบรายงานแนวทางการนำเทคโนโลยี ทางด้านภูมิสารสนเทศในการแก้ปัญหาและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศ 4 ด้าน ได้แก่ 1.เกษตรเชิงพื้นที่อาหาร 2.สุขภาพและคุณภาพชีวิต 3.พลังงานทดแทน และ 4.การท่องเที่ยว พล.อ.ประวิตรได้รับทราบรายงานการจัดหาดาวเทียม NAPA-1 ซึ่งเป็นดาวเทียมของกองทัพอากาศ มีน้ำหนัก 5.73 กก. และได้นำขึ้นสู่วงโคจรแล้ว เมื่อ 3 […]

1 2 13