คลัง-แรงงาน ประสานเสียง รื้อบัตรคนจนรอบใหม่ แยกกลุ่มประกันสังคม

Advertisement คลัง-แรงงาน ประสานเสียง รื้อบัตรคนจนรอบใหม่ แยกกลุ่มประกันสังคม กำหนดคุณสมบัติเข้มงวดขึ้น เพื่อให้คนที่ได้รับสิทธิเป็นผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริง วันที่ 11 ต.ค.64 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้คลังกำลังพิจารณาการเปิดลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ซึ่งจะปรับปรุงเงื่อนไขการลงทะเบียนให้รัดกุมยิ่งขึ้น โดยล่าสุดได้หารือกับกระทรวงแรงงาน เพื่อขอนำฐานข้อมูลผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการคัดกรองคุณสมบัติผู้ที่จะลงทะเบียน ควบคู่กับการปรับปรุงเกณฑ์รายได้ และเกณฑ์ด้านอื่นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องสามารถช่วยเหลือผู้เดือดร้อนตัวจริง และลดความซ้ำซ้อนในการรับความช่วยเหลือมาตรการของรัฐ “การนำข้อมูลระบบประกันสังคมมาใช้คัดกรอง จะนำมาใช้เฉพาะการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ ไม่เกี่ยวข้องกับคนที่ถือบัตรสวัสดิการอยู่แล้ว ซึ่งหลังจากนี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะต้องจัดทำหลักเกณฑ์ แนวทางการคัดกรองให้ชัดเจน เพื่อนำเสนอเข้าคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ซึ่งได้มอบหมายให้นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เข้ามาช่วยดูแลรับผิดชอบแล้ว” ด้าน นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมากกว่า 20 ล้านคน โดยแยกเป็นผู้ประกัน มาตรา 33 ที่เป็นคนไทยประมาณ 10 ล้านคน มาตรา 39 ประมาณ 2 ล้านคน และมาตรา 40 ที่เพิ่งเพิ่มขึ้นเป็น 10 ล้านคน […]

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนตุลาคม 2564 เงินเข้าวันไหน ใช้จ่ายอะไรได้บ้าง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนตุลาคม 2564 มีเงินเข้าเท่าไร ยังจะได้รับส่วนลดก๊าซหุงต้ม ค่าไฟ ค่าน้ำประปา อยู่หรือไม่ เงินเข้าวันไหน มาเช็กข้อมูลบัตรคนจนล่าสุด ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ยังคงได้รับข่าวดี เมื่อ ครม. อนุมัติให้ดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อเนื่อง พร้อมกับขยายระยะเวลาบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และเงินช่วยเหลือผู้พิการ ต่อไปอีก 12 เดือน ดังนั้น ในเดือนตุลาคม 2564 ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ในมือจะยังได้รับเงินช่วยเหลือตามเดิม โดยวันนี้เราจะมาอัปเดตไทม์ไลน์วันโอนเงินเข้าบัตรคนจนให้ทราบกัน วันที่ 1 ตุลาคม 2564 วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค คนละ 200-300 บาท/เดือน ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ได้รับ 300 บาท/เดือน กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท ได้รับ 200 บาท/เดือน โครงการเพิ่มกำลังซื้อ คนละ 200 บาท/เดือน ผู้มีสิทธิ์รับเงิน […]

ขยายเวลาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้น้ำประปาฟรี ลงทะเบียนอย่างไรเช็กเลย !

การประปาส่วนภูมิภาค ขยายเวลามาตรการช่วยเหลือลดค่าครองชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถึงเดือนกันยายน 2565 วันที่ 23 กันยายน 2564 นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา ดังนั้น การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จึงให้การสนับสนุนช่วยเหลือลดค่าครองชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย ดังนี้ – ค่าน้ำประปาวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนฟรี – ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ได้วงเงิน 100 บาท และจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท ด้วยตนเอง – หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท ผู้ถือบัตรจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าน้ำประปาทั้งหมด เคยลงทะเบียนแล้วต้องลงอีกหรือไม่ – ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เคยลงทะเบียนกับ กปภ. แล้ว สามารถใช้สิทธิ์ได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำอีก หากไม่เคยลงทะเบียนต้องทำอย่างไร […]

จ่อเพิ่มวงเงินบัตรคนจน ช่วยค่าน้ำ-ค่าไฟ เพิ่มสิทธิประโยชน์ ต.ค.ได้ข้อสรุป

จ่อเพิ่มวงเงินบัตรคนจน ช่วยค่าน้ำ-ค่าไฟ เพิ่มสิทธิประโยชน์ คาดในเดือนต.ค.มีข้อสรุปอย่างแน่นอน เพื่อเสนอครม.อนุมัติก่อน นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เปิดเผยว่า จากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ให้กระทรวงการคลัง เร่งทบทวนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนอย่างทั่วถึง เนื่องจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดำเนินการมาเป็นเวลากว่า 3 ปีแล้ว ดังนั้นถึงเวลาที่จะต้องทบทวนและปรับปรุงเงื่อนไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ถือเป็นการสำรวจข้อมูลประชาชนอีกครั้ง ตอนนี้กำลังรอสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) สรุปเงื่อนไขการช่วยเหลือมาเสนอก่อน จึงจะสามารถสรุปเสนอนายกรัฐมนตรีได้ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ขณะนี้ สศค.อยู่ระหว่างปรับปรุงเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ คาดว่าภายในเดือนต.ต. จะมีข้อสรุปอย่างแน่นอน เบื้องต้นจะพิจารณาหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเพิ่มเติม ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มวงเงินช่วยเหลือค่าน้ำและค่าไฟจากปัจจุบันช่วยเหลืออยู่คนละ 230-300 บาทต่อเดือน รวมถึงการเพิ่มสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสวัสดิการอื่นๆ แต่ต้องรอ สศค.สรุปและเสนอให้คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมพิจารณา เพื่อเสนอครม.อนุมัติก่อน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัจจุบันมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ราว 13.65 ล้านคน ซึ่งมีคุณสมบัติภายใต้เกณฑ์เดิมที่กำหนดไว้ ประกอบด้วย มีสัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป ว่างงาน […]

บัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เตรียมลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด

จ่อล้างไพ่บัตรคนจน 13 ล้านคนต้องลงทะเบียนใหม่ มีการปรับหลักเกณฑ์เข้าร่วมใช้รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อหัวแทนรายได้ 1 แสนบาท เพื่อคัดคนจนไม่จริงให้หลุดจากโครงการ ตั้งแต่มีโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนออกมาใหม่ ๆ มีคนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกว่า 13.65 ล้านคน หรือเรียกได้ว่า ประเทศไทยมีคนจน 13.65 ล้านคน อย่างไรก็ตาม ก็ช่วงแรกก็มีข่าวดราม่าหลุดผ่านโซเชียลอยู่เรื่อย ๆ ว่า หลายคนที่ได้เข้าร่วมโครงการ ไม่ได้เป็นคนจนจริง และมีคำถามตั้งขึ้นมาว่า รัฐแบกรับภาระบัตรจนจนเยอะไปไหม ล่าสุด วันที่ 11 กันยายน 2564 ไทยโพสต์ รายงานว่า นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ระบุว่า เร็ว ๆ นี้จะมีการเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องกลุ่มคนจนที่ตกหล่น ไม่ได้เข้าร่วมโครงการซึ่งพบว่ามีประมาณ 2 ล้านราย เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้อาจจะไม่ได้เข้าถึงสื่อ จนทำให้เสียสิทธิ์ไป ขณะเดียวกันก็จะมีการปรับหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการใหม่ ดังนั้น คนที่เคยได้รับสิทธิ์บัตรคนจน 13.65 ล้านคน ก็ต้อง “ลงทะเบียนใหม่” ด้วย รายละเอียดจะเป็นอย่างไร […]

1 ก.ย. ผู้ถือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รับสูงสุด 500 บาท เช็กรายละเอียดที่นี่!

ผู้ถือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เดือนกันยายน รับเงินสูงสุด 500 บาท เช็กเลยสิทธิอะไรบ้าง! วันนี้( 31 ส.ค.64) คืบหน้าผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ประจำเดือนกันยายน 2564 กรมบัญชีกลาง ในสังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมโอนเงินเยียวยาตามเงื่อนไขที่กำหนด เช็กสิทธิบัตรคนจนวันที่ 1 กันยายน 2564 รายการที่ 1 รายการซื้อของกินของใช้จำนวน 200 หรือ 300 บาท ใช้ได้เฉพาะร้านค้าประชารัฐเท่านั้น -คนละ 200 บาทต่อเดือน สำหรับผู้ที่มีรายได้ 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท -คนละ 300 บาทต่อเดือน แบ่งตามเกณฑ์รายได้ ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี -ต้องใช้จ่ายให้หมดทุกๆเดือนไม่สบทมเดือนถัดไป รายการที่ 2 เงินเพิ่มกำลังซื้อ เงินเยียวยาพิเศษช่วยเหลือบัตรสวัสดิการทั่วประเทศได้คนละ 200 บาท ใช้ซื้อสินค้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ […]

เช็กสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อ รับเงิน 1,200 บาท รัฐพร้อมโอน เข้าบัตรสวัสดิการฯ

โครงการช่วยเหลือ เพิ่มกำลังซื้อผู้ที่มีบัตรคนจน หรือบัตรมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รัฐพร้อมโอนแล้ว เงินช่วยเหลือ 1,200 บาท เดือนแรกกรกฎาคมนี้ โดยเงินส่วนนี้ เป็นโครงการเพิ่มกำลังซื้อ รัฐบาลได้ออกมาตรการให้แก่ผู้มีบัตครสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะ 3 ทุกคนไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่ม จำนวน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2564 รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 1,200 บาทตลอดระยะเวลาโครงการ (กรณีมีวงเงินคงเหลือในเดือนใดจะไม่มีการสะสมไปในเดือนถัดไป) กลุ่มเป้าหมาย 13,650,159 คน วงเงินรวม 16,380 ล้านบาท มาตรการนี้จะเป็นการจ่ายเพิ่มจากส่วนเดิมที่ผู้ถือบัตรคนจนได้รับอยู่แล้ว คือ 1.วงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค 200-300 บาทต่อคน ใช้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น 2.ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ 500 บาทต่อคนต่อเดือน 3.ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน 4.ส่วนลดค่าน้ำประปา สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่ จะได้รับการช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ซึ่งจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด โดยเมื่อบิลค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูลและโอนเงินสดกลับมาเข้าบัตร […]

คลังแจง รัฐช่วยคนถือบัตรสวัสดิการต่อเนื่อง ช่วงโควิดเยียวยาคนละ1.1หมื่นบาท

คลัง โต้ข้อวิจารณ์คนมีรายได้น้อยได้รับเงินช่วยเหลือน้อยกว่าคนไม่เดือดร้อน ชี้รัฐช่วยคนถือบัตรสวัสดิการต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี’61 ส่วนช่วงโควิดเยียวยาแล้วกว่า 1.1 หมื่น/คน แจงรัฐออกแบบโครงการมาด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยประชาชนแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข้อวิจารณ์มาตรการเยียวยาประชาชนว่าคนที่เดือดร้อนมากหรือคนยากจนได้รับเงินช่วยเหลือน้อยกว่าคนที่เดือดร้อนน้อยหรือคนไม่ยากจนนั้น ขอชี้แจงว่า ที่ผ่านมา การให้สวัสดิการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งครอบคลุมประชากร จำนวนกว่า 13.65 ล้านคน โดยเริ่มมีการให้สวัสดิการตั้งแต่ปี 2561 ขณะที่ในช่วงโควิดแพร่ระบาดผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับความช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมจากรัฐ รวมเป็นเงินกว่า 11,600/11,800 บาทต่อคน โดยแบ่งเป็นสวัสดิการหลัก ได้แก่ บรรเทาค่าครองชีพ (วงเงินสิทธิค่าอุปโภค/บริโภค จำนวน 200 บาท/คน จำนวนประมาณ 3.6 ล้านคน และ 300 บาท/คน จำนวนประมาณ 10 ล้านคน) บรรเทาค่าเดินทาง ได้แก่ ค่ารถเมล์ รถไฟฟ้า (500 […]

เราชนะ แจกเงินงวดละ 1,000 บาท เช็กประชาชนกลุ่มใดใช้จ่ายสูงสุด

เปิดสถิติ! โครงการเราชนะ แจกเงินงวดละ 1,000 บาท ประชาชนกลุ่มใดใช้จ่ายสูงสุด ร้านค้าประเภทไหนมูลค่าการใช้จ่ายสูงสุด วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ จากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบศ. ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ VDO Conference รายงานข่าวเปิดเผยว่า ทางสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ได้รายงานความคืบหน้ามาตรการด้านเศรษฐกิจที่ดำเนินการไปแล้ว หนึ่งในนั้นคือ โครงการเราชนะ ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ระบุว่า มีประชาชนที่ได้รับสิทธิทั้งหมด 33.1 ล้านคน มูลค่าการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ รวม 257,997 ล้านบาท ดังนี้ กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน มูลค่าการใช้จ่าย 97,367 ล้านบาท กลุ่มผู้มีแอปเป๋าตัง จำนวน […]

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มิถุนายน 2564 เงินเข้าวันไหนบ้าง คนมีบัตรคนจน รีบเช็กเลย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มิถุนายน 2564 เงินเข้าวันไหน เช็กข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด ปี 2564 พร้อมเปิดปฏิทินวันเงินเข้าบัตรคนจน จะได้รับเงินส่วนไหนบ้าง ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับเงินเราชนะ เพิ่มเติมไปครบแล้ว 2,000 บาท ในเดือนพฤษภาคม 2564 ซึ่งจะใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน ส่วนวงเงินเพิ่มค่าครองชีพที่มีข่าวว่าจะโอนให้เดือนละ 200 บาท เป็นเวลา 6 เดือนนั้น จะเริ่มโครงการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เท่ากับว่า ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมิถุนายน 2564 จะได้รับสิทธิประโยชน์คงเดิม เช่น วงเงินซื้อสินค้า 200-300 บาท, ค่ารถโดยสาร, ค่าน้ำ, ค่าไฟ แต่จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจากโครงการต่าง ๆ ลองมาตรวจสอบกันว่า เงินช่วยเหลือส่วนต่าง ๆ จะเข้าบัญชีวันไหนบ้าง วันที่ 1 มิถุนายน 2564 วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค คนละ 200-300 บาท/เดือน ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้) […]

1 2 9