ไปรษณีย์ไทย รับสมัคร พนง.คัดแยกจดหมาย-พัสดุ 43อัตรา วุฒิ ม.3 บัดนี้-23ธ.ค.65

Advertisement Advertisement   ศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างท่าของ(จ้างเหมา) ปฏิบัติหน้าที่เปิด – ปิดถุง คัดแยก ลำเลียง ส่งต่อสิ่งของส่งทางไปรษณีย์หรือถุงไปรษณีย์ และงานอื่นที่ เกี่ยวเนื่องกับการส่งต่อไปรษณียภัณฑ์และไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ประจำศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ จำนวน 43 ราย อัตราค่าจ้างวันละ 400 บาท (ผู้รับจ้างทำของฯแบบปฏิบัติงานไม่ครบ 35 ซม./สัปดาห์) อัตราค่าจ้างวันละ 430 บาท (ปฏิบัติงานช่วงเวลากลางวัน) และอัตราค่าจ้างวันละ 450 บาท (ปฏิบัติงานช่วงเวลากลางคืน) Advertisement คุณสมบัติสำหรับผู้สมัคร – สัญชาติไทย เป็นเพศชายหรือเพศหญิง อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ และมีอายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัครงาน – สามารถปฏิบัติงานเป็น เวร/ผลัด 24 ชั่วโมง และสามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ทันที -วุฒิ ม.3 เทียบเท่าขึ้นไป ติดต่อขอทราบรายละเอียด และเขียนใบสมัครด้วยตนเอง […]

ไปรษณีย์ไทย รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี

  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน 1. ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ หรือปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้ จำนวน 2 อัตรา 2. ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ หรือปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้ จำนวน 3 อัตรา 3. ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาไฟฟ้าสื่อสาร หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้ จำนวน 1 อัตรา 4. ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้ จำนวน […]

ที่ทำการไปรษณีย์ราชบุรี รับสมัครพนักงานนำจ่าย ไม่จำกัดวุฒิ 7-12ก.ค.65

  ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดราชบุรี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัคร บุคคลภายนอกเข้าทำงานเป็นผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา) ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มงาน นำจ่ายไปรษณีย์ ประจำที่ทำการ ไปรษณีย์ราชบุรี – มีสัญชาติไทย – มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) – ให้แนบผลการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาล เอกชนมาแสดงว่ามิได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อคัดเลือก ให้ติดต่อขอทราบรายละเอียด และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ราชบุรี ในเวลาทำการระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 7-12ก.ค.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ไปรษณีย์ไทย รับสมัครประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจองค์กร บัดนี้-24มิ.ย.65

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ThailandPost รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจองค์กรรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด (ปณท) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจองค์กร คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ผู้สนใจขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด ชั้น 1 โซน AB เลขที่ 111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210-0244 โทรศัพท์ 02 831 3378 หรือ o2 831 3574 โทรสาร 02 831 3372 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ในวันทําการระหว่าง เวลา 08.30 – 16.30 […]

ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดตาก รับสมัครพนง.นำจ่ายจดหมาย วุฒิ ม.3 บัดนี้-27พ.ค.65

  ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดตาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา) วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป เพศชาย/หญิง อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร ปฏิบัติหน้าที่ งานนำจ่ายไปรษณียภัณฑ์ ไขตู้ไปรษณีย์ ปฏิบัติการไปรษณีย์ขาเข้า/ขาออก ประจำที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดตาก อัตราค่าจ้าง วันละ 350.- บาท เพื่อขึ้นบัญชีสำรองไว้เรียกเข้าทำงานไม่จำกัดจำนวน ติดต่อขอทราบรายละเอียด และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดตาก (แผนกธุรการ ชั้น 2) ในวันและเวลาทำการ ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ภายในวันที่ 20-27พ.ค.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

Fuze Post รับสมัคร ผจก.ฝ่ายการเงิน วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-24มี.ค.65

  บริษัท ฟิ้วซ์โพสต์ จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ผู้จัดการฝ่ายการเงิน (Finance Manager) 1 อัตรา ผู้สนใจยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น. ด้วย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีความร่วมมือกับ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี เอ็กซ์เพรส จำกัด และบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด โดยจัดตั้งเป็น บริษัท ฟิ้วซ์โพสต์ จำกัด (Fuze Post Co., Ltd.) ซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบด่วน (Cold Chain Express) โดยที่ บริษัท ฟิ้วซ์โพสต์ จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการเงิน (Finance […]

ไปรษณีย์ไทยรับสมัครนักเรียนไปรษณีย์ประจำปีการศึกษา2561 จำนวน206อัตรา บัดนี้-4พ.ค.61

    บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2561 ** จำนวน 206 อัตรา ** คุณวุฒิการศึกษาผู้สมัครสอบ – สำเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ  (ม.6 สายสามัญ/กศน.) – เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 คุณสมบัติผู้สมัครสอบ 1. สัญชาติไทย (ชาย/หญิง) 2. ผู้สมัครที่เป็นเพศชายจะต้องผ่านการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หรือผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเป็นทหารกองประจำการแล้ว 3. อายุ 17 – 25 ปีบริบูรณ์ 4. สถานะภาพโสด การรับสมัครสอบ : รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2561 ที่เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th หรือ http://job.thailandpost.com   คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  

(สมัครออนไลน์)ไปรษณีย์ไทย รับสมัครสอบเป็นพนักงาน วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี2-18เม.ย.61

    บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน 16 อัตรา คุณวุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://job.thaipost.com ภายในวันที่ 2-18 เม.ย.61  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารประกาศ 19 หน้า)   

ด่วน!! ที่ทำการไปรษณีย์หลักสี่ รับสมัครพนักงานนำจ่าย หลายอัตรา!!(อ่านรายละเอียดด้านใน)

    ที่ทำการไปรษณีย์หลักสี่ รับสมัครพนักงานนำจ่าย หลายอัตรา อัตราค่าจ้าง 400 บาท/วัน รวมค่าน้ำมัน 1. คุณวุฒิม.3 ขึ้นไป 2. ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือเรียน ร.ด.แล้ว 3. มีใบขับขี่รถยนจักรยานยนต์ 4. มีรถจักรยายนต์เป็นของตัวเอง (มีค่าน้ำมัน + ค่าบำรุงพาหนะให้) 5. ปฏิบัติงานครบ 1 ปี สามารถสอบรรจุเป็นลูกจ้าง บจ.ไปรษณีย์ไทยได้ สถานที่รับสมัคร แผนกธุรการ ชั้น 3 ที่ทำการไปรษณีย์หลักสี่ โทร.09-1772-3285  

(สมัครออนไลน์)ไปรษณีย์ไทย รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-8ธ.ค.60

    บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงาน คุณวุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท จำนวน 21 อัตรา เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.thailandpost.com หัวข้อ "ข่าว" และไปที่ "สมัครงาน-ประกาศ" หรือเว็บไซต์ http://job.thailandpost.com ภายในวันที่ 13 พ.ย.-8 ธ.ค.60 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารประกาศ 18 หน้า)         

1 2