เบทาโกร แจงข่าวห้องเย็นถูกบุกทลาย เจอหมู2แสนกิโล ยันไม่ได้กักตุน !

Advertisement เบทาโกร ชี้แจงข่าวบุกทลายห้องเย็นเจอหมู 2 แสนกิโลกรัม ยันไม่ได้กักตุน แต่เป็นการจัดการสินค้าตามปกติ ยันแจ้งข้อมูลปริมาณกับกระทรวงพาณิชย์ไว้แล้ว Advertisement จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้บุกทลายโกดังห้องเย็น บริษัทใหญ่ใน จ.สงขลา หลังตรวจสอบพบว่า ในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา มีการนำเนื้อสุกรเข้าไปเก็บรักษาไว้ที่ห้องเย็นดังกล่าว กักตุนเนื้อหมูมากกว่า 201,650 กิโลกรัม ปศุสัตว์จึงทำการอายัดไว้เพื่อรอการตรวจสอบ วันที่ 20 มกราคม 2565 บริษัท เบทาโกร ได้ออกประกาศชี้แจงว่า บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า การจัดเก็บรักษาเนื้อสุกรของบริษัท เบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม พัทลุง และสาขาในกลุ่ม ในบริษัทห้องเย็นตามที่ระบุในรายงานข่าว เป็นการจัดการสินค้าคงคลังตามแนวทางการปฏิบัติโดยปกติ ภายใต้มาตรฐานการจัดส่งสินค้า เพื่อการสำรองสินค้ารองรับการจัดส่ง 5-7 วัน อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สินค้ามีความสดใหม่จนถึงมือผู้บริโภค โดยครอบคลุมพื้นที่จัดส่งในภาคใต้ตอนล่างมากกว่า 8 จังหวัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการแจ้งข้อมูลปริมาณเนื้อสุกรทั้งหมดที่เก็บในห้องเย็นนั้นต่อกระทรวงพาณิชย์ให้รับทราบล่วงหน้า ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 จำนวน 211,361 […]