บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนกพัสดุ

Advertisement   บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนกพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 13-27 ธันวาคม 2564 บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครงาน ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนกพัสดุ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 16,830 บาท คุณสมบัติ 1. ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. ประสบการณ์การทำงานด้านพัสดุ/ คลังสินค้า ไม่ต่ำกว่า 0 – 2 ปี 3. ความรู้เกี่ยวกับงานคลังพัสดุตามระเบียบภาครัฐ 4. ความรู้เกี่ยวกับระบบคลังสินค้า และการจัดเก็บวัสดุ 5. ความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ERP CMMS 6. ทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 7. ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ 8. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 9. […]

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสถานี 8 อัตรา

  บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-27 ธันวาคม 2564 บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสถานี 8 อัตรา (อัตราเงินเดือน 16,830 บาท) คุณสมบัติ 1. ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา 2. ความรู้การจัดเก็บรายได้ 3. ทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 4. ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ 5. การบริการลูกค้า 6. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 7. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 8. จิตสำนึกด้านความปลอดภัย 9. สามารถทำงานกะได้ และสามารถปฏิบัติงานได้ทุกสถานีในระบบรถไฟฟ้า * ปฏิบัติงานในสังกัดต่างๆ และตามพันธกิจเพิ่มเติมให้เป็นผู้เดินรถโครงการรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – รังสิต และช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน […]

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่ 6 ตำแหน่งหลายอัตรา

  บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 ตำแหน่งหลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ธันวาคม 2564 บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. ตำแหน่ง วิศวกรแผนกระบบรางและระบบจ่ายไฟเหนือราง วุฒิ ป.ตรี (อัตราเงินเดือน 16,830 บาท) 2. ตำแหน่ง ช่างเทคนิคระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ วุฒิ ปวส. (อัตราเงินเดือน 12,690 บาท) 3. ตำแหน่ง ช่างเทคนิคระบบอาณัติสัญญาณ วุฒิ ปวส./ป.ตรี (อัตราเงินเดือน 12,690 บาท) 4. ตำแหน่ง ช่างเทคนิคระบบตู้รถไฟฟ้า วุฒิ ปวส. (อัตราเงินเดือน 12,690 บาท) 5. ตำแหน่ง ช่างเทคนิคระบบโทรคมนาคม วุฒิ ปวส. (อัตราเงินเดือน […]

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ บัดนี้-8 พ.ย.64

    บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (อัตราเงินเดือน 16,530 บาท) คุณสมบัติ 1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 0-3 ปี 3. มีความรู้เกี่ยวกับงานอำนวยการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 4 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ 5. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและเจรจาต่อรอง 6. มีจิตใจในการให้บริการที่ดี (Service Mind) เปิดรับสมัครผ่านเว็บไซต์ https://www.srtet.co.th/index.php ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม ถึง วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

  บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 1-10 กันยายน 2564 บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวส.คณะบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 10 กันยายน 2564 ทาง www.srtet.co.th ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งบประมาณ

  บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 17-31 สิงหาคม 2564 บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด การรับสมัครงาน ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งบประมาณ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 (สมัครออนไลน์) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครพนักงานระดับปฏิบัติการ 2 อัตรา

  บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครพนักงานระดับปฏิบัติการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กรกฎาคม 2564 บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครงาน ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถด้านระบบวิศวกรรม 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ www.srtet.co.th หัวข้อประกาศรับสมัครงานเท่านั้น เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-16พ.ค.64

  บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ( รฟฟท.) รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน  1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วางแผนการจัดการตารางเดินรถ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกระบบโครงสร้างพื้นฐาน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สมัครได้ที่ www.srtet.co.th ตั้งแต่วันที่ 7-16 พฤษภาคม 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 3