บุญรอดบริเวอรี่ รับสมัครงานหลายอัตราผ่านระบบออนไลน์ บัดนี้-14ต.ค.,31ต.ค.,30พ.ย.,31ธ.ค.60

Advertisement   หมายเหตุ : รายละเอียดด้านล่างนี้คือรายละเอียดโดยย่อ โปรดอ่านรายละเอียดแต่ละตำแหน่งเพิ่มเติมในเว็บไซต์ https://recruit.boonrawd.co.th/job_list.php สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ทิ้งคำถามได้ที่ https://recruit.boonrawd.co.th/contact.php สังกัด บริษัท บุญรอดบริเวอรี่ จำกัด 1. นักวิเคราะห์ Supply Chain จำนวน 1 อัตรา (คุณวุฒิ ป.ตรี ประสบการณ์ 1-3 ปี ปิดรับสมัคร 31ต.ค.60) 2. เจ้าหน้าที่บุคคล(สรรหาและว่าจ้าง) จำนวน 1 อัตรา (คุณวุฒิ ป.ตรี ประสบการณ์ 1-3 ปี ปิดรับสมัคร 31ต.ค.60) 3. เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ จำนวน 2 อัตรา (คุณวุฒิ ป.ตรี ประสบการณ์ 1-3 ปี ปิดรับสมัคร 31ต.ค.60) 4. วิศวกรอุตสาหการ จำนวน 1 อัตรา […]