(สมัครทางไปรษณีย์/อีเมล์ได้)บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-25มี.ค.61

    บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาบุคลากร 1 อัตรา  คุณสมบัติเฉพาะ เพศชาย อายุ 24-35 ปี จบ ป.ตรีขึ้นไป ด้านสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในด้านแรงงานสัมพันธ์ 1-2 ปีขึ้นไป มีทักษะในการใช้ Microsoft Word และ Power Point อยู่ในระดับดี เปิดรับสมัครบัดนี้-25 มี.ค.61 สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์/ทางอีเมล์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.  02142 2241-2  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-16ก.ย.60

  บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 1 อัตรา  คุณสมบัติเฉพาะ : เพศชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือ ป.โท สาขาบัญชี ตรวจสอบภายใน คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีทักษะคอมพิวเตอร์ ทักษะทางคณิตศาสตร์ในระดับดี และด้านภาษาอังกฤษ ในระดับปานกลาง เปิดรับสมัครบัดนี้-16 ก.ย.60 (สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์/ทางอีเมล์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02142 2240-2 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

(งานรัฐวิสาหกิจ) ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ รับสมัครงานวุฒิป.ตรี บัดนี้-10พ.ย.59

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี เปิดรับสมัครบัดนี้-10 พ.ย.59 รายละเอียดดังนี้

1 2