กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งบรรณารักษ์

Advertisement   กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งบรรณารักษ์ ตั้งแต่วันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564 กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง บรรณารักษ์ (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งบรรณารักษ์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 1 ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 12 – 16 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

(ด่วน!)คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล รับสมัครบรรณารักษ์ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-8พ.ค.60

  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ 1 อัตรา  คุณสมบัติ – ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี สัญชาติไทย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึก รด. ชั้นปีที่3-ใบ สด.8) – วุฒิ ป.ตรี/ป.โท สาขาบรรณารักษศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา การจัดการสารสนเทศ สารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้ในระดับดี – มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี – มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ อัตราเงินเดือน – ตามคุณวุฒิ (ป.ตรี 19,500 บาท ป.โท 22,750 […]

อ.ก.ค.ศ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบบรรจุเป็นบรรณารักษ์ 9-27ม.ค.60

อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงาน กศน. 11 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท บรรจุในพื้นที่ทั่วไป และพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ยะลา ปัตตานี) คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์แะสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์ ที่ ก.ค.ศ. รับรอง ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุม 2 ชั้น 6 สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 9-27 ม.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม   

(ด่วน)กศน.สกลนคร รับสมัครสอบเป็นบรรณารักษ์ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-20ธ.ค.59

สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ 4 อัตรา – ปฏิบัติงานที่ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อ.เมืองสกลนคร 1 อัตรา – ปฏิบัติงานที่ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อ.สว่างแดนดิน 1 อัตรา – ปฏิบัติงานที่ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อ.วานรนิวาส 1 อัตรา – ปฏิบัติงานที่ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อ.วาริชภูมิ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ในสาขาบรรณารักษศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา สารนิเทศศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร ภายในวันที่ 14-20 ธ.ค.59 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

ม.เกษตรฯ รับสมัครบรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศ ป.ตรี-ป.โท เงินเดือน17,520-22,950

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. บรรณารักษ์ระดับปฏิบัติการ 1 อัตรา สังกัดฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ อัตราค่าจ้าง – วุฒิ ป.ตรี อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ 17,620 บาท – วุฒิ ป.โท อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ 22,950 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ป.ตรี หรือ ป.โท สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาการจัดการสารสนเทศ สาขาสารนิเทศศึกษา และสาขานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ 2. นักเอกสารสนเทศระดับปฏิบัติการ 1 อัตรา อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ 22,950 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ป.โท ด้านสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอใบสมัครได้ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่สำนักหอสมุด หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.lib.ku.ac.th และยื่นใบสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าที่สำนักหอสมุด ชั้น4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน […]

สำนักงาน กศน.กรุงเทพฯ รับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 14 อัตรา ป.ตรี เงินเดือน18,000

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 ตำแหน่ง 14 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ครู กศน. ตำบล 9 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ทางการศึกษาดังนี้ – ครุศาสตร์บัณฑิต – การศึกษาบัณฑิต – ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ที่ ก.ค.ศ. รับรอง 2) บุคคลที่เป็นลูกจ้างของสำนักงาน กศน. สำนักงาน กศน. จังหวัดและสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ที่ไม่มีคุณสมบัติตามที่ได้กล่าวมา แต่ได้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรใบประกอบวิชาชีพครู ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน. ตำบล และครูอาสาสมัคร กศน. ดังกล่าวด้วย 2. ครูอาสาสมัคร กศน. 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ทางการศึกษาดังนี้ […]

โรงพยาบาลตำรวจ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ป.ตรี 10ตำแหน่ง 14อัตรา

โรงพยาบาลตำรวจ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 19,500 บาท ประเภท วิชาชีพเฉพาะ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : – ป.ตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ทางเวชศาสตร์การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย และ – ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 2. บรรณารักษ์ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท ประเภท บริหารทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : – ป.ตรี สาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์ หรือสารสนเทศศึกษา – มีประสบการณ์ทำงานหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดทางการแพทย์ไม่น้อยกว่า 2 ปี (พร้อมหลักฐานใบรับรองการผ่านงาน) 3. ผู้ช่วยแพทย์ผ่าศพ 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท ประเภท บริหารทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ป.ตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือ […]

มสธ.เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา (บัดนี้ – 16 ก.ย.56)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา (บัดนี้ – 16 ก.ย.56) คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   ตำแหน่งที่เปิดรับ 1.บรรณารักษ์ 1 อัตรา (เพชรบุรี) 2.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา (ยะลา) 3.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา (อุบลราชธานี) 4.นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 1 อัตรา (อุดรธานี) อัตราเงินเดือน: 16,360 บาท คุณวุฒิ : ปริญญาตรี (สาขาดูได้ตามลิ้งด้านล่าง) สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี อาคารบริการ 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี,ยะลา,อุบลราชธานี,อุดรธานี(ตามตำแหน่งที่เปิดรับ) ค่าสมัครสอบ 100 บาท […]