เผยบรรยากาศ ‘น้องแบม’ เริ่มงานวันแรกที่ ป.ป.ท. หลังได้รับบรรจุ สุดชื่นมื่น-ตั้งใจจะทำเพื่อชาติให้ถึงที่สุด(มีคลิป)

Advertisement   เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 2 พ.ย.2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า "แบม" นางสาวปณิดา ยศปัญญา บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเปิดโปงทุจริตเงินจนและคนพิการจน ของศูนย์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น ระหว่างที่เป็นนักศึกษาฝึกงาน ทำให้เกิดการสอบสวนการทุจริตทั่วประเทศ ได้เดินทางนำหนังสือส่งตัวถึงผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต 4 เพื่อเริ่มทำงานวันแรก หลังจากได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ โดยนายทองสุข ณ พล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เขตพื้นที่ 4 ขอนแก่น รับหนังสือด้วยตัวเอง     นางสาวปณิดา ได้กล่าวขอบพระคุณผู้ใหญ่ทั้งนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี ปปท. และปปท.ขอนแก่น ที่ให้โอกาสทำงานและตั้งใจจะทำงานให้ดีที่สุดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ ด้านนายทองสุข ณ พล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เขตพื้นที่ 4 ขอนแก่น เปิดเผยว่า น้องมาทำงานวันแรกให้น้องทำงานที่กลุ่มงานป้องกัน การทุจริต เบื้องต้นยังไม่มอบงานที่เป็นงานหลัก ให้น้องได้ศึกษาวิธีการทำงานและขอบข่ายการทำงาน เมื่อเข้าใจแล้วจะได้มอบหมายงานหลักให้ คงใช้เวลาไม่นาน โดยจัดให้มีพี่เลี้ยงเพื่อให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวในระเบียบทางราชการ […]

เปิดระเบียบชัดๆ! ‘น้องแบม’ สามารถเข้ารับราชการด้วยวิธีไหนได้บ้าง!

  น้องแบม หรือ น.ส.ปณิดา ยศปัญญา กำลังได้บรรจุเป็นข้าราชการสังกัด ป.ป.ท. หรือ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จากสัญญาที่มีผู้ใหญ่ใจดีเคยให้ไว้   น้องแบม เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ช่วงฝึกงานได้ร้องเรียนถึงความไม่โปร่งใส โครงการเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ป่วยโรคเอดส์ ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งขอนแก่น จนนำไปสู่การสอบสวนในที่สุด   การบรรจุในครั้งนี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้โทรศัพท์ถามว่าอยากทำงานหน่วยงานไหน ก่อนจะบรรจุเป็นข้าราชการสังกัด ป.ป.ท. เขต 4 ขอนแก่น ซึ่งจะยื่นเรื่องต่อสำนักงาน ก.พ. ให้อนุมัติและบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนภายในปีนี้    โดยวิธีการเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ของ สำนักงาน ก.พ. ระบุว่า ต้องมีคุณสมบัติ ตามมาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 คือ   มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี  เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่มีตําแหน่งทางการเมือง ไม่เป็นคนวิกลจริต จิตฟั่นเฟือน […]

ฝันใกล้เป็นจริง! ‘น้องแบม’ เตรียมสมัครงาน นัดสัมภาษณ์คุยเรื่องตำแหน่งกับ ป.ป.ท.ขอนแก่น

  ฝันใกล้เป็นจริง! เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 31 ส.ค. น.ส.ปณิดา ยศปัญญา หรือน้องแบม บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ที่ออกมาเปิดโปงขบวนการโกงเงินคนจน กล่าวว่า ขณะนี้มีได้รับการประสานงานจริงจากคณะทำงานของนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในการเตรียมที่จะพิจารณาเข้ารับราชการที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เขตพื้นที่ 4 ขอนแก่น ซึ่งในวันนี้ ป.ป.ท.ส่วนกลาง ได้ประสานงานเพิ่มเติมในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้พร้อมและในวันที่ 3 ก.ย.ที่จะถึงนี้ ให้เข้ายื่นเอกสาร เพื่อแสดงความจำนงการเข้ารับราชการที่ สำนักงาน ป.ป.ท.เขต 4 ขอนแก่น “ตอนนี้ได้เตรียมเอกสารสำคัญต่างๆไว้พร้อมแล้ว เพื่อจะไปยื่นที่ ป.ป.ท.เขต 4 ตามลำดับขั้นตอน ซึ่งภายหลังยื่นเอกสารก็จะยังทำงานอยู่ที่เดิมไปก่อน จนกว่าจะได้เข้าทำงาน ซึ่งเมื่อได้เข้าทำงานรับราชการในป.ป.ท. ก็จะทำหน้าที่ตัวเองให้เต็มที่” น.ส.ปณิดากล่าว ขณะที่ นายทองสุข ณ พล รักษาการ ผอ.ป.ป.ท.เขต 4 กล่าวว่า ป.ป.ท.เขต 4 ได้รับการประสานงานจากป.ป.ท.ส่วนกลาง ในการให้น้องแบมเข้ายื่นเอกสารสำคัญในการที่จะเข้าทำงานในหน่วยงานของ […]

รมว.พม.แจง ไม่ได้ตั้งใจจะปฏิเสธ ‘น้องแบม’ แต่ระเบียบกับความต้องการ มันสวนทางกัน!!

  วันที่ 31 ส.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้สัมภาษณ์กรณีที่น.ส.ปณิดา ยศปัญญา หรือ น้องแบม ระบุว่ายังไม่ได้เข้าทำงานหลังเรียนจบตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงฯดูแล ว่า ขอชี้แจงว่าตั้งแต่เกิดเหตุเรื่องการเปิดเผยข้อมูลทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ในศูนย์ จ.ขอนแก่น ทางกระทรวงไม่ได้นิ่งเฉยโดยสืบสอบสวนสวนเพื่อให้การทำงานของข้าราชการพม.เกิดความโปร่งใส ส่วนกรณีน้องแบม ทางกระทรวงได้พยายามติดต่อไปตั้งแต่ช่วงแรกที่มีการร้องเรียน แต่ทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท. ) ยังไม่ให้พูดคุยเพราะเกรงว่าอาจจะทำให้ข้อมูลในการตรวจสอบคลาดเคลื่อน แต่เมื่อทำการสอบสวนเรื่องทุจริตไปได้ระยะหนึ่ง จึงได้พบและพูดคุยกับน.ส.ปณิดา เป็นครั้งแรกในงานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวงพม.ดูแล โดยมีนางไพรวรรณ พลวัน รองปลัดกระทรวงฯเป็นผู้ประสานงานดูแล มีการโทรศัพท์พูดคุยติดต่อกันมาตลอด ดังนั้นจะกล่าวหาว่าไม่ดูแลไม่ได้ และเรื่องการทำงานนั้นน.ส.ปณิดา ไม่ได้แจ้งว่าเรียนจบเมื่อใดและไม่ได้แสดงความจำนงว่าต้องการจะเข้าทำงานที่กระทรวงพม. จนเมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาได้โทรศัพท์ติดต่อมาโดยระบุว่าต้องการทำงานเท่านั้น พล.อ.อนันพร กล่าวว่า ตามหลักเกณฑ์การรับบรรจุเป็นข้าราชการของกระทรวง เป็นไปตามระเบียบสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ไม่สามารถบรรจุได้ทันที ต้องมีการสอบ หากไม่สอบแต่ใช้วิธีพิเศษต้องตกลงกับก.พ.ก่อน เช่น เดียวกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ก็มีหลักเกณฑ์เดียวกัน ต้องมีการสอบก่อน แต่ขณะนี้เป็นช่วงปลายปีงบประมาณแล้ว ส่วนใหญ่จะรอต้นปีงบประมาณใหม่หรือมีตำแหน่งว่าง หรือบรรจุเป็นลูกจ้างไปก่อนซึ่งสามารถทำได้ในช่วงเดือนต.ค.นี้ […]

น้องแบมยิ้มออก! รองนายกฯ สั่งบรรจุเป็นข้าราชการสังกัด ป.ป.ท.แล้ว!

  จากกรณี น.ส.ปณิดา ยศปัญญา หรือน้องแบม บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ออกมาร้องเรียนถึงความไม่โปร่งใส โครงการเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ป่วยโรคเอดส์ ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งขอนแก่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. ขณะฝึกงานที่ศูนย์ฯ ดังกล่าว จนทำให้รัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. ลงพื้นที่เข้ามาตรวจสอบการทุจริตของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กระทรวง พม.ทั่วทั้งประเทศ ตามข่าวที่ได้นำเสนอไปอย่างต่อเนื่องนั้น     โดยน้องแบม ได้ออกมาเปิดใจอีกครั้งว่ายังไม่ได้เข้าทำงานเป็นข้าราชการตามที่ผู้ใหญ่ในหน่วยงานของภาครัฐรับปากเอาไว้ ว่าหลังจากเรียนจบจะรับเข้าทำงานทันที ซึ่งระยะเวลาผ่านไปกว่า 4 เดือน ไม่มีอะไรเกิดขึ้น และล่าสุดหลังจากเป็นข่าวปรากฏตามสื่อต่างๆ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้ส่งคณะทำงานประสานข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้น ความคืบหน้าในเรื่องนี้ เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 31 ส.ค.2561 น.ส.ปณิดา ยศปัญญา กล่าวว่า หลังจากที่ข่าวนำเสนอไป ได้มีคณะทำงานของนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี โทรศัพท์เข้ามาสอบถามเรื่องงานว่าอยากทำงานอะไรถ้า พม.ไม่มีตำแหน่ง จะทำงานราชการส่วนอื่นได้หรือไม่ โดยยกตัวอย่างที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) […]

พม.แจง กรณียังไม่รับน้องแบมเข้าทำงาน ชี้ถ้าอยากเป็น ขรก.ต้องทำตามระเบียบสอบ ก.พ. ภาค ก ให้ผ่านก่อน!

  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม นางสุภัชชา สุทธิพล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะโฆษกพม. เปิดเผยถึงกรณีนางสาวปณิดา ยศปัญญา หรือน้องแบม อดีตนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เปิดโปงขบวนการทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งและผู้มีรายได้น้อย ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าผู้ใหญ่ในพม.ท่านหนึ่งไม่ทำตามสัญญา ที่บอกว่าเรียนจบแล้วจะรับเข้าทำงาน โดยรับปากต่อหน้า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 17 เมษายนที่ผ่านมา ว่า ตนไม่แน่ใจว่าผู้ใหญ่คนไหนของพม.ที่ไปรับปาก และได้พูดกับน้องแบมไปว่าอย่างไร แต่ตามหลักการหากอยากเป็นข้าราชการสังกัดพม. ต้องสอบบรรจุตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ซึ่งเริ่มแรกจะต้องสอบภาค ก.ให้ผ่าน จากนั้นจะต้องสอบภาค ข.ที่กระทรวงหรือกรมเปิดสอบให้ผ่าน ก่อนสอบสัมภาษณ์ ซึ่งที่ผ่านมา พม.ใช้ระบบนี้มาตลอดในการรับข้าราชการพลเรือน “การสอบก.พ.ถือเป็นการสอบที่ต้องใช้ความสามารถของตนเอง คำสัญญาว่าจะรับน้องเข้าทำงานก็ไม่สามารถล่วงล้ำได้ เว้นแต่ในส่วนการสอบภาค ข.และสอบสัมภาษณ์ ที่อาจทำให้น้องอาจมีภาษีดีกว่าผู้สอบคนอื่นๆ เพราะเคยฝึกงานที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจึงมีประสบการณ์มากกว่า และตอบคำถามได้ แต่คงไม่ใช่การไปลัดขั้นตอน เพราะอาจทำให้เกิดข้อครหาจากผู้ที่ขึ้นบัญชีรอเรียกบรรจุได้” โฆษกพม.กล่าวและว่า และตามหลักการสอบบรรจุข้าราชการ ก็จะต้องเข้าไปทดแทนในตำแหน่งว่างของหน่วยงาน อย่างน้องแบมที่บอกว่าอยากเข้าไปทำงานที่ศูนย์ฯขอนแก่น ก็ต้องไปดูว่ามีตำแหน่งว่างไหมในศูนย์นั้น ซึ่งจากการสอบถาม นางนภา เศรษฐกร […]

สัญญาไม่เป็นสัญญา! ‘น้องแบม’ฮีโร่แฉทุจริตคนจนเผย พม.ยังไม่รับเข้าทำงาน ทั้งที่เรียนจบ-เคยให้สัญญากันไว้!

  น้องแบม ฮีโร่ แฉทุจริตโกงเงินคนจน เผยหลังเรียนจบ ไม่ได้เข้าทำงานใน พม. ตามที่เคยได้รับปากไว้ หลังติดต่อไปทางกระทรวงแล้ว แต่บอกให้สอบตามระบบ พร้อมทิ้งท้ายไม่รู้จะรับสมัครเมื่อไหร่ เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นางสาวปณิดา ยศปัญญา หรือ น้องแบม อายุ 23 ปี อดีตนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เคยร้องเรียนเรื่องความไม่โปร่งใส ที่ถูกสั่งให้ปลอมเอกสารราชการตาม หรือ โกงเงินคนจน กว่า 6.9 ล้านบาท ขณะเข้าฝึกงานที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น และจากการร้องเรียนดังกล่าว กลายเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสนใจ และสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท.ตรวจสอบการทุจริตศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ทั่วทั้งประเทศ 76 ศูนย์ 76 จังหวัด ซึ่งพบการทุจริตรวม 67 ศูนย์ เป็นการเปิดโปงการทุจริตระดับประเทศจาก นักศึกษาฝึกงานเพียงคนเดียว […]

ผลงานเข้าตา!! ธ.กรุงไทยทาบทาม ‘น้องแบม’ เป็นจนท.ตรวจสอบภายใน สนง.ใหญ่ หลังเรียนจบ!!

  แบงค์กรุงไทย ทาบ “น้องแบม” เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในหลังสำเร็จการศึกษา ขณะที่ มหาวิทยาลัยชื่อดังทั่วไทยพร้อมให้ทุนเรียนต่อ ป.โท และรับทำงานด้วย เพื่อให้กำลังใจคนดี ทำดีเพื่อประเทศชาติ จากการเปิดโปงขบวนการงาบเงินคนจน กระทรวง พม. จนพบมูลความผิดแล้วรวม 44 จังหวัด เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 14 มี.ค.2561 น.ส.ปณิดา ยศปัญญา นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือ มมส. ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนที่ จ.ขอนแก่น ว่า ขณะที่การทำวิจัยในหัวข้อการดูแลผู้สูงอายุ หลังจากที่มีการเปลี่ยนหัวข้อในการทำวิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษา หลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 40 ซึ่งขณะนี้เหลือเวลาเพียง 2 เดือนในการทำงานเพื่อให้สำเร็จการศึกษาพร้อมกันกับเพื่อนร่วมชั้น ตามที่ มมส.กำหนดคือนักศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในเทอมนี้คือ พ.ค.61 ซึ่งโดยส่วนตัวก็เกรงใจตำรวจและทหาร ที่มาทำหน้าที่คอยคุ้มกันและรักษาความปลอดภัยในช่วงของการลงพื้นที่ทำวิจัยในจุดต่างๆ แต่เพื่อความปลอดภัยตลอดระยะเวลาของการทำหน้าที่พยานปากสำคัญในคดีทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ป่วยโรคเอดส์ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่ถึงขอนแก่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. ซึ่งได้มีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ทุกวัน ซึ่งต่างก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันจนกว่าคดีความดังกล่าวจะเสร็จสิ้น “ตอนนี้หนูขอเดินหน้าเรื่องเรียนเป็นหลัก และเตรียมที่จะให้การกับทาง […]

‘น้องแบม’ นศ.แฉโกงเงินคนจน เปิดใจเหตุเมินงาน มมส.มอบโล่เชิดชูเกียรติ ย้ำยังรักสถาบันฯ-คณะ แต่ก็ยังจะสู้เพื่อความถูกต้องต่อไป

  เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 8 มี.ค. ที่ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดขอนแก่น น.ส.ปณิดา ยศปัญญา หรือน้องแบม นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) ผู้ที่ออกมาร้องเรียนและเปิดโปขบวนการทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ป่วยโรคเอดส์ ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งขอนแก่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้สัมภาษณ์ว่า การที่ตนไม่เดินทางไปรับทุนการศึกษาและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส. เมื่อวันที่ 7 มี.ค.ที่ผ่านมา เป็นการประสานงานที่ผิดพลาดและคลาดเคลื่อน เนื่องจากมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ติดต่อมาซ้ำซ้อนกันและรวดเร็วเกินไป     น.ส.ปณิดา กล่าวต่อว่า เดิมติดต่อให้มารับทุนการศึกษาในวันนี้ แต่กลับมีอาจารย์อีกท่านแจ้งมาเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่ 6 มี.ค.ที่ผ่านมา ว่าจะขอมอบรางวัล จึงทำให้ตนเกิดความสับสนว่าเป็นรางวัลเดียวกันหรือแยกกัน เพราะงานนั้นกำหนดจัดที่คณะฯ อีกทั้งทุนการศึกษาและเกียรติบัตรที่คณะฯมอบให้นั้น โดยส่วนตัวและครอบครัวยังคงไม่ขอรับ เนื่องจากรอผลการสอบสวนของคณะกรรมการสภา มมส. ให้แล้วเสร็จก่อน เพราะขณะนี้เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการสอบสวนแล้วใน 4 ประเด็นหลักประกอบด้วยเรื่องการสั่งกราบเท้า, การทำร้ายร่างกาย, การไม่ให้การช่วยเหลือนักศึกษาในปกครองของตนเอง และการละเมิดสิทธินักศึกษา “หนูรักในสถาบัน รักในคณะฯ รักในสาขาที่เรียนมา ที่ตัดสินใจไม่รับรางวัลครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยฯแต่อย่างใด […]

‘อ.สายไหม’ยันทุบหลัง’น้องแบม’แค่หมั่นเขี้ยวที่ปิดบังข้อมูล ส่วนสั่งกราบ จนท. ทำในฐานะเด็ก-ผู้ใหญ่ ไม่ใช่กราบคนโกง

  “อ.สายไหม” เปิดใจหลังกระแสสังคมโจมตีหนักกรณีสั่ง “น้องแบม” กราบเจ้าหน้าที่ศูนย์คนไร้ที่พึ่ง ยันเจตนาหวังไกล่เกลี่ยบรรยากาศฝึกงานราบรื่น พร้อมให้น้องแบมกราบฐานะเด็กกราบผู้ใหญ่ ไม่ใช่ให้กราบคนทุจริต ส่วนทุบหลังนั้นเหตุเพราะปิดบังข้อมูล เกิดหมั่นเขี้ยว ไม่ได้โกรธแค้นหรือข่มขู่คุกคามลูกศิษย์ ด้านคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เผยน้องแบมเหลือแค่ 2 วิชาเรียน ยันน้องแบมจบการศึกษาในภาคเรียนนี้ทันเพื่อนแน่นอน   อาจารย์สายไหม ไชยศิรินทร์ หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (7 มี.ค. 61) ที่ห้องอินทนิล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผศ.ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยคณาจารย์ภายในคณะ เปิดให้สื่อมวลชนซักถามกรณีข้อสงสัยของสังคมต่อการกระทำของอาจารย์ในภาควิชาที่มีต่อ น.ส.ปณิดา ยศปัญญา นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่ออกมาเปิดโปงขบวนการทุจริตภายในศูนย์คนไร้ที่พึ่ง จ.ขอนแก่น อาจารย์สายไหม ไชยศิรินทร์ หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ที่สั่งให้กราบเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์คนไร้ที่พึ่ง จ.ขอนแก่น และทุบหลังน้องแบม เปิดเผยว่า เรื่องดังกล่าวเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง กรณีที่สั่งให้กราบนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่อาจารย์ทราบปัญหาของนิสิตเกี่ยวกับความไม่สบายใจของนิสิต พบการทุจริตภายในศูนย์ฯ อาจารย์ได้ลงพื้นที่ไปไกล่เกลี่ย ปัญหาระหว่างนิสิตและเจ้าหน้าที่ […]

1 2