เผยบรรยากาศ ‘น้องแบม’ เริ่มงานวันแรกที่ ป.ป.ท. หลังได้รับบรรจุ สุดชื่นมื่น-ตั้งใจจะทำเพื่อชาติให้ถึงที่สุด(มีคลิป)

Advertisement   เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 2 พ.ย.2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า "แบม" นางสาวปณิดา ยศปัญญา บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเปิดโปงทุจริตเงินจนและคนพิการจน ของศูนย์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น ระหว่างที่เป็นนักศึกษาฝึกงาน ทำให้เกิดการสอบสวนการทุจริตทั่วประเทศ ได้เดินทางนำหนังสือส่งตัวถึงผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต 4 เพื่อเริ่มทำงานวันแรก หลังจากได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ โดยนายทองสุข ณ พล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เขตพื้นที่ 4 ขอนแก่น รับหนังสือด้วยตัวเอง     นางสาวปณิดา ได้กล่าวขอบพระคุณผู้ใหญ่ทั้งนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี ปปท. และปปท.ขอนแก่น ที่ให้โอกาสทำงานและตั้งใจจะทำงานให้ดีที่สุดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ ด้านนายทองสุข ณ พล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เขตพื้นที่ 4 ขอนแก่น เปิดเผยว่า น้องมาทำงานวันแรกให้น้องทำงานที่กลุ่มงานป้องกัน การทุจริต เบื้องต้นยังไม่มอบงานที่เป็นงานหลัก ให้น้องได้ศึกษาวิธีการทำงานและขอบข่ายการทำงาน เมื่อเข้าใจแล้วจะได้มอบหมายงานหลักให้ คงใช้เวลาไม่นาน โดยจัดให้มีพี่เลี้ยงเพื่อให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวในระเบียบทางราชการ […]

ฝันเป็นจริงโดยสมบูรณ์! ‘น้องแบม’ฮีโร่เปิดโปงทุจริตคนจน ได้บรรจุเป็นข้าราชการ ปปท.แล้ว

  เมื่อวันที่ 1 พ.ย.61 อดีตนิสิตแฉโพยขบวนการโกงเงินคนจนทั่วประเทศ. "น้องแบม" เข้ารายงานตัวเป็นนักวิชาการยุติธรรมสังกัด ป.ป.ท.เขต 4. ขอนแก่น พ.ต.ท. วันนพ สมจิตนากุล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ( ป.ป.ท. )รักษาราชการแทนเลขาธิการ ป.ป.ท. เปิดเผยว่า น.ส. ปณิดา ยศปัญญา หรือน้องแบม อดีตนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร้องเรียนความไม่โปร่งใสการเบิกจ่ายงบประมาณเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น ได้แสดงความจำนงพร้อมกับยื่นใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 61 และสำนักงาน ก.พ. ได้มีมติอนุมัติให้ป.ป.ท. คัดเลือก น.ส. ปณิดาเข้ารับราชการได้ โดยล่าสุดป.ป.ท. ได้ดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุ น.ส. ปณิดาเข้ารับราชการในสังกัด สำนักงาน ป.ป.ท. ตามขั้นตอนระเบียบและกฎหมาย โดยให้ น.ส. ปณิดาดำรงตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 4 จ.ขอนแก่น ตั้งแต่วันนี้ (1 พ.ย.) […]

เปิดระเบียบชัดๆ! ‘น้องแบม’ สามารถเข้ารับราชการด้วยวิธีไหนได้บ้าง!

  น้องแบม หรือ น.ส.ปณิดา ยศปัญญา กำลังได้บรรจุเป็นข้าราชการสังกัด ป.ป.ท. หรือ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จากสัญญาที่มีผู้ใหญ่ใจดีเคยให้ไว้   น้องแบม เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ช่วงฝึกงานได้ร้องเรียนถึงความไม่โปร่งใส โครงการเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ป่วยโรคเอดส์ ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งขอนแก่น จนนำไปสู่การสอบสวนในที่สุด   การบรรจุในครั้งนี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้โทรศัพท์ถามว่าอยากทำงานหน่วยงานไหน ก่อนจะบรรจุเป็นข้าราชการสังกัด ป.ป.ท. เขต 4 ขอนแก่น ซึ่งจะยื่นเรื่องต่อสำนักงาน ก.พ. ให้อนุมัติและบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนภายในปีนี้    โดยวิธีการเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ของ สำนักงาน ก.พ. ระบุว่า ต้องมีคุณสมบัติ ตามมาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 คือ   มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี  เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่มีตําแหน่งทางการเมือง ไม่เป็นคนวิกลจริต จิตฟั่นเฟือน […]

ฝันใกล้เป็นจริง! ‘น้องแบม’ เตรียมสมัครงาน นัดสัมภาษณ์คุยเรื่องตำแหน่งกับ ป.ป.ท.ขอนแก่น

  ฝันใกล้เป็นจริง! เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 31 ส.ค. น.ส.ปณิดา ยศปัญญา หรือน้องแบม บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ที่ออกมาเปิดโปงขบวนการโกงเงินคนจน กล่าวว่า ขณะนี้มีได้รับการประสานงานจริงจากคณะทำงานของนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในการเตรียมที่จะพิจารณาเข้ารับราชการที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เขตพื้นที่ 4 ขอนแก่น ซึ่งในวันนี้ ป.ป.ท.ส่วนกลาง ได้ประสานงานเพิ่มเติมในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้พร้อมและในวันที่ 3 ก.ย.ที่จะถึงนี้ ให้เข้ายื่นเอกสาร เพื่อแสดงความจำนงการเข้ารับราชการที่ สำนักงาน ป.ป.ท.เขต 4 ขอนแก่น “ตอนนี้ได้เตรียมเอกสารสำคัญต่างๆไว้พร้อมแล้ว เพื่อจะไปยื่นที่ ป.ป.ท.เขต 4 ตามลำดับขั้นตอน ซึ่งภายหลังยื่นเอกสารก็จะยังทำงานอยู่ที่เดิมไปก่อน จนกว่าจะได้เข้าทำงาน ซึ่งเมื่อได้เข้าทำงานรับราชการในป.ป.ท. ก็จะทำหน้าที่ตัวเองให้เต็มที่” น.ส.ปณิดากล่าว ขณะที่ นายทองสุข ณ พล รักษาการ ผอ.ป.ป.ท.เขต 4 กล่าวว่า ป.ป.ท.เขต 4 ได้รับการประสานงานจากป.ป.ท.ส่วนกลาง ในการให้น้องแบมเข้ายื่นเอกสารสำคัญในการที่จะเข้าทำงานในหน่วยงานของ […]

รมว.พม.แจง ไม่ได้ตั้งใจจะปฏิเสธ ‘น้องแบม’ แต่ระเบียบกับความต้องการ มันสวนทางกัน!!

  วันที่ 31 ส.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้สัมภาษณ์กรณีที่น.ส.ปณิดา ยศปัญญา หรือ น้องแบม ระบุว่ายังไม่ได้เข้าทำงานหลังเรียนจบตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงฯดูแล ว่า ขอชี้แจงว่าตั้งแต่เกิดเหตุเรื่องการเปิดเผยข้อมูลทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ในศูนย์ จ.ขอนแก่น ทางกระทรวงไม่ได้นิ่งเฉยโดยสืบสอบสวนสวนเพื่อให้การทำงานของข้าราชการพม.เกิดความโปร่งใส ส่วนกรณีน้องแบม ทางกระทรวงได้พยายามติดต่อไปตั้งแต่ช่วงแรกที่มีการร้องเรียน แต่ทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท. ) ยังไม่ให้พูดคุยเพราะเกรงว่าอาจจะทำให้ข้อมูลในการตรวจสอบคลาดเคลื่อน แต่เมื่อทำการสอบสวนเรื่องทุจริตไปได้ระยะหนึ่ง จึงได้พบและพูดคุยกับน.ส.ปณิดา เป็นครั้งแรกในงานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวงพม.ดูแล โดยมีนางไพรวรรณ พลวัน รองปลัดกระทรวงฯเป็นผู้ประสานงานดูแล มีการโทรศัพท์พูดคุยติดต่อกันมาตลอด ดังนั้นจะกล่าวหาว่าไม่ดูแลไม่ได้ และเรื่องการทำงานนั้นน.ส.ปณิดา ไม่ได้แจ้งว่าเรียนจบเมื่อใดและไม่ได้แสดงความจำนงว่าต้องการจะเข้าทำงานที่กระทรวงพม. จนเมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาได้โทรศัพท์ติดต่อมาโดยระบุว่าต้องการทำงานเท่านั้น พล.อ.อนันพร กล่าวว่า ตามหลักเกณฑ์การรับบรรจุเป็นข้าราชการของกระทรวง เป็นไปตามระเบียบสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ไม่สามารถบรรจุได้ทันที ต้องมีการสอบ หากไม่สอบแต่ใช้วิธีพิเศษต้องตกลงกับก.พ.ก่อน เช่น เดียวกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ก็มีหลักเกณฑ์เดียวกัน ต้องมีการสอบก่อน แต่ขณะนี้เป็นช่วงปลายปีงบประมาณแล้ว ส่วนใหญ่จะรอต้นปีงบประมาณใหม่หรือมีตำแหน่งว่าง หรือบรรจุเป็นลูกจ้างไปก่อนซึ่งสามารถทำได้ในช่วงเดือนต.ค.นี้ […]

น้องแบมยิ้มออก! รองนายกฯ สั่งบรรจุเป็นข้าราชการสังกัด ป.ป.ท.แล้ว!

  จากกรณี น.ส.ปณิดา ยศปัญญา หรือน้องแบม บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ออกมาร้องเรียนถึงความไม่โปร่งใส โครงการเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้และผู้ป่วยโรคเอดส์ ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งขอนแก่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. ขณะฝึกงานที่ศูนย์ฯ ดังกล่าว จนทำให้รัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. ลงพื้นที่เข้ามาตรวจสอบการทุจริตของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กระทรวง พม.ทั่วทั้งประเทศ ตามข่าวที่ได้นำเสนอไปอย่างต่อเนื่องนั้น     โดยน้องแบม ได้ออกมาเปิดใจอีกครั้งว่ายังไม่ได้เข้าทำงานเป็นข้าราชการตามที่ผู้ใหญ่ในหน่วยงานของภาครัฐรับปากเอาไว้ ว่าหลังจากเรียนจบจะรับเข้าทำงานทันที ซึ่งระยะเวลาผ่านไปกว่า 4 เดือน ไม่มีอะไรเกิดขึ้น และล่าสุดหลังจากเป็นข่าวปรากฏตามสื่อต่างๆ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้ส่งคณะทำงานประสานข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้น ความคืบหน้าในเรื่องนี้ เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 31 ส.ค.2561 น.ส.ปณิดา ยศปัญญา กล่าวว่า หลังจากที่ข่าวนำเสนอไป ได้มีคณะทำงานของนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี โทรศัพท์เข้ามาสอบถามเรื่องงานว่าอยากทำงานอะไรถ้า พม.ไม่มีตำแหน่ง จะทำงานราชการส่วนอื่นได้หรือไม่ โดยยกตัวอย่างที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) […]

พม.แจง กรณียังไม่รับน้องแบมเข้าทำงาน ชี้ถ้าอยากเป็น ขรก.ต้องทำตามระเบียบสอบ ก.พ. ภาค ก ให้ผ่านก่อน!

  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม นางสุภัชชา สุทธิพล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะโฆษกพม. เปิดเผยถึงกรณีนางสาวปณิดา ยศปัญญา หรือน้องแบม อดีตนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เปิดโปงขบวนการทุจริตเงินสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งและผู้มีรายได้น้อย ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าผู้ใหญ่ในพม.ท่านหนึ่งไม่ทำตามสัญญา ที่บอกว่าเรียนจบแล้วจะรับเข้าทำงาน โดยรับปากต่อหน้า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 17 เมษายนที่ผ่านมา ว่า ตนไม่แน่ใจว่าผู้ใหญ่คนไหนของพม.ที่ไปรับปาก และได้พูดกับน้องแบมไปว่าอย่างไร แต่ตามหลักการหากอยากเป็นข้าราชการสังกัดพม. ต้องสอบบรรจุตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ซึ่งเริ่มแรกจะต้องสอบภาค ก.ให้ผ่าน จากนั้นจะต้องสอบภาค ข.ที่กระทรวงหรือกรมเปิดสอบให้ผ่าน ก่อนสอบสัมภาษณ์ ซึ่งที่ผ่านมา พม.ใช้ระบบนี้มาตลอดในการรับข้าราชการพลเรือน “การสอบก.พ.ถือเป็นการสอบที่ต้องใช้ความสามารถของตนเอง คำสัญญาว่าจะรับน้องเข้าทำงานก็ไม่สามารถล่วงล้ำได้ เว้นแต่ในส่วนการสอบภาค ข.และสอบสัมภาษณ์ ที่อาจทำให้น้องอาจมีภาษีดีกว่าผู้สอบคนอื่นๆ เพราะเคยฝึกงานที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจึงมีประสบการณ์มากกว่า และตอบคำถามได้ แต่คงไม่ใช่การไปลัดขั้นตอน เพราะอาจทำให้เกิดข้อครหาจากผู้ที่ขึ้นบัญชีรอเรียกบรรจุได้” โฆษกพม.กล่าวและว่า และตามหลักการสอบบรรจุข้าราชการ ก็จะต้องเข้าไปทดแทนในตำแหน่งว่างของหน่วยงาน อย่างน้องแบมที่บอกว่าอยากเข้าไปทำงานที่ศูนย์ฯขอนแก่น ก็ต้องไปดูว่ามีตำแหน่งว่างไหมในศูนย์นั้น ซึ่งจากการสอบถาม นางนภา เศรษฐกร […]

สัญญาไม่เป็นสัญญา! ‘น้องแบม’ฮีโร่แฉทุจริตคนจนเผย พม.ยังไม่รับเข้าทำงาน ทั้งที่เรียนจบ-เคยให้สัญญากันไว้!

  น้องแบม ฮีโร่ แฉทุจริตโกงเงินคนจน เผยหลังเรียนจบ ไม่ได้เข้าทำงานใน พม. ตามที่เคยได้รับปากไว้ หลังติดต่อไปทางกระทรวงแล้ว แต่บอกให้สอบตามระบบ พร้อมทิ้งท้ายไม่รู้จะรับสมัครเมื่อไหร่ เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นางสาวปณิดา ยศปัญญา หรือ น้องแบม อายุ 23 ปี อดีตนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เคยร้องเรียนเรื่องความไม่โปร่งใส ที่ถูกสั่งให้ปลอมเอกสารราชการตาม หรือ โกงเงินคนจน กว่า 6.9 ล้านบาท ขณะเข้าฝึกงานที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น และจากการร้องเรียนดังกล่าว กลายเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสนใจ และสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท.ตรวจสอบการทุจริตศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ทั่วทั้งประเทศ 76 ศูนย์ 76 จังหวัด ซึ่งพบการทุจริตรวม 67 ศูนย์ เป็นการเปิดโปงการทุจริตระดับประเทศจาก นักศึกษาฝึกงานเพียงคนเดียว […]

‘น้องแบม’ นศ.แฉโกงเงินคนไร้ที่พึ่ง นำทีมร้องเป็นเหยื่อเมจิกสกิน สต็อกสินค้าหมดตัว

  จากกรณีมีการประกาศว่าพบสารอาหารต้องห้าม ในผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม เมจิกสกิน จนมีการขยายผลการจับกุมและตรวจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในท้องตลาดไปแล้วนั้น ล่าสุด น.ส.ปณิดา ยศปัญญา หรือน้องแบม นักศึกษาที่เคยออกมาเปิดโปงการทุจริตเงินคนไร้ที่พึ่ง ได้ออกมาเปิดเผยว่า  เป็นหนึ่งในผู้เสียหายถูกหลอกให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือบริษัทเมจิกสกิน พร้อมด้วยผู้เสียหายราว 100 ราย เข้ายื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านศูนย์บริการประชาชน ประจำทำเนียบรัฐบาล เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับผู้เสียหาย หลังตกเป็นเหยื่อถูกหลอกให้เสียเงินจากการสั่งซื้อสินค้าหรือสมัครเป็นตัวแทนหลักจนสูญเสียเงินรวมกันเป็นมูลค่าหลายล้านบาท     น้องแบม เปิดเผยว่า สินค้าดดังกล่าวได้เชิญชวนให้สมัครเป็นตัวแทนหลัก โดยระบุว่าจะมีระบบการเลื่อนขั้น แต่ตัวแทนจะต้องมีการสต็อกสินค้า ล็อตแรก 1,000 ซองและเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ จนถึง 50,000 ซอง มีการให้ความมั่นใจว่า เราจะได้เลื่อนตำแหน่งตามระยะเวลาที่เรามาก่อน โดยตนเริ่มจากอยากทำงานเพื่อจะได้มีเงินส่งเสียตัวเองเรียน ได้นำทองไปจำนำเพื่อลงทุน และขอเงินพ่อแม่ที่ตอนแรกไม่เห็นด้วย แต่เราก็ยังทำเพื่อจะพิสูจน์ให้เห็น จนได้สต็อกสินค้าไปเรื่อยๆ และตอนนี้สินค้าก็ค้างสต็อกขายไม่ออก และสุดท้ายได้กำไรมาจนไม่คุ้มที่จะซื้อสินค้ามาสต็อก และก่อนที่จะทำการขายก็ตรวจสอบจากเว็บอย.แล้ว ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้     “เรียกว่าได้ว่าตอนนี้หมดตัวก็ได้ เพราะเอาทองที่มีไปจำนำแล้วก็ยังไม่ได้คืน ถือเป็นบทเรียนครั้งสำคัญ ไม่คิดว่าจะถูกหลอกแบบนี้ และคาดหวังว่า จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยา โดยการยึดทรัพย์ขบวนการนี้ทั้งหมด […]

หลุดภาพแฉ! ลูกจ้างชั่วคราวศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งขอนแก่นทาบกระจกปลอมลายเซ็น โกงเงินคนไร้ที่พึ่ง!!

  แม้จะมีการเปิดเผยข้อมูลไปแล้วว่า "น้องแบม ปณิดา ยศปัญญา" นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามถูกประพฤติโดยมิชอบจากเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่นที่ทุจริตโกงเงินคนจน รวมถึงอาจารย์ จนเป็นข่าวดังไปแล้วเมื่อหลายเดือนก่อน ล่าสุด (6 พ.ค.61) เพจ ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน ก็หลุดข้อมูลแฉอีก ซึ่งถ่ายโดย "น้องแบม"  โดยระบุข้อความว่า… ทาบกระจกปลอมลายเซ็น โกงคนไร้ที่พึ่งขอนแก่น เปิดภาพสุดอินไซด์ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น ‘ทาบกระจกปลอมลายเซ็น’ ชาวบ้านในเอกสารรับเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย ภาพนี้ถ่ายเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2560 ที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น โดยน้องแบม ปณิดา ยศปัญญา คนในภาพคือ นางสายชล สมดา ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ทีมทำงานของ ผอ.ศูนย์ และหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ถ่ายสำเนาบัตรประชาชนชาวบ้าน สอนวิธีกรอกข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ รายได้ ปัญหาที่ขอรับการช่วยเหลือของชาวบ้านในแบบสอบข้อเท็จจริง ปั้นข้อมูลกันเองโดยไม่ต้องลงพื้นที่ และเป็นคนสอนวิธีการเซ็นชื่อลายมือชาวบ้านด้วยการทาบกระจกให้กับคนอื่น ๆ เป็นหนึ่งในสามของลูกจ้างศูนย์ฯ ที่ร่วมขบวนการโกงคนยากไร้ ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ไม่เคยแตะต้อง ไม่สอบสวนเอาผิด แถมยังเอาใจใส่ต่อสัญญาจ้างให้เป็นพิเศษ ขณะที่ลูกจ้างอื่นที่ไม่ใช่พวกไม่ได้รับการต่อสัญญาแม้แต่คนเดียว ไม่แค่นั้น กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการยังได้เลือกสรรนางสายชลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น […]