กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบบรรจุนิติกร ป.ตรี ผ่าน ก.พ.

Advertisement Advertisement   กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 7 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือ คุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า โดยต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป มาแสดงในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) Advertisement เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Intermet) ตั้งแต่วันที่ 1-24 ธันวาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (เว้นแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ระบบจะปิดการรับสมัคร เวลา 17.00 น.) ที่เว็บไซต์ https://mfa.thaijobjob.com หัวข้อ “สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ” ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุ 11 อัตรา

  กรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 11 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ผ่าน ก.พ. ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2564 กรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 11 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขานิติศาสตร์ รับสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ http:// fisheries.thaijobjob.com หัวข้อ “สมัครสอบแข่งขันเพื่อ บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ” หรือ http://www4.fisheries.go.th หัวข้อ “สมัครสอบ บรรจุเข้ารับราชการ” เลือก “สมัครสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ” คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

(40อัตรา สมัครออนไลน์) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบ2-20ก.ย.59

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 40 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท  คุณสมบัติเฉพาะ  1. ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ 2. สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี ขึ้นไป (ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ 22 ก.ย.59) เปิดรับสมัคร 2-22 ก.ย.59 ทางเว็บไซต์ moi.job.thai.com หรือ www.moi.go.th หรือ www.personal.moi.go.th หัวข้อ "การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ" คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกาศ   

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสอบบรรจุเข้ารับราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (23 ธ.ค.56 – 22 ม.ค.57)

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค.56 – 22 ม.ค.57 ชื่อตำแหน่ง :     นิติกรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน :     13,300 – 14,630 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 อัตรา ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ :     ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้ (1) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ (2) เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรี ของสำนักงาน ก.พ. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน […]

กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 2 ตำแหน่ง 21 อัตรา (19 ธ.ค.56 – 13 ม.ค.57)

กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 21 อัตรา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค.56 – 13 ม.ค.57 1.ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน :13300-14630 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 19 อัตรา ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์ 2.ชื่อตำแหน่ง :นิติกรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน :13300-14630 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ ต้องผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับปริญญาตรี สมัครงานราชการได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชม. ทาง http://job.forest.go.th/ ค่าสมัครสอบ 230 บาท (รวมค่าธรรมเนียมธนาคารแล้ว) ชำระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา […]