หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย/หญิงเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน

Advertisement Advertisement รับสมัครวันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น ณ ค่ายเทวาพิทักษ์ ๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร         ๑.๑ เพศชาย             ๑.๑.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา – มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด             ๑.๑.๒ เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องคดีอาญา โดยศาลได้พิจารณาคดีถึงที่สุดแล้วมีความผิดเว้นคดีลหุโทษหรือคดีที่กระทำผิดโดยประมาท             ๑.๑.๓ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาใดๆ             ๑.๑.๔ […]

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นอาสาทหารพรานนาวิกโยธิน 11-14,18-21ต.ค.59

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน 11-14 ต.ค.59 และ 18-21 ต.ค.59 รายละเอียดดังนี้