(สมัครออนไลน์)กรมการแพทย์ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรีขึ้นไป 7-11ส.ค.60

  กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ, นักจิตวิทยาปฏิบัติการ, เภสัชกรปฏิบัติการ, พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ, นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ, นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ, นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ, นักเวชศาสตร์สื่อความหมายปฏิบัติการ, นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ, เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://dms.job.thai.com ภายในวันที่ 7-11 ส.ค.60  คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารประกาศ 37 หน้า)       

(สมัครออนไลน์)กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ป.ตรี 5-20ก.ค.60

  กรมราชทัณฑ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ 1. นายแพทย์ปฏิบัติการ 5 อัตรา 2. ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 1 อัตรา เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.correct.go.th หัวข้อ "การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์" หรือเว็บไซต์ http://correct.thaijobjob.com ภายในวันที่ 5-20 ก.ค.60 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารประกาศ 11 หน้า) 

รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ จ.ชลบุรี รับโอนย้ายนายแพทย์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญพิเศษ บัดนี้เป็นต้นไป

  โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี รับโอน รับย้าย นายแพทย์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ บัดนี้เป็นต้นไป ตามรายละเอียดด้านล่างนี้  

(80อัตรา)สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป25เมย.-1พ.ค.60

  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ 80 อัตรา เงินเดือน 18,020-19,830 บาท เปิดรับสมัคร 25 เม.ย.-1 พ.ค.60 ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องประชุม 1 กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 3 อาคาร 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(สมัครออนไลน์)กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ รับสมัครสอบรับราชการ วุฒิ ป.ตรี 19-26ม.ค.60

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ, เภสัชกรปฏิบัติการ และนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 1. นายแพทย์ปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 18,020-19,830 บาท – ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา 2. เภสัชกรปฏิบัติการ 2 อัตรา เงินเดือน 17,500-19,250 (สำหรับหลักสูตร 5 ปี), 18,020-19,830 บาท (สำหรับหลักสูตร 6 ปี) – ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม 3. นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท – ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิตการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ http://job.dtam.moph.go.th ภายในวันที่ 19-26 ม.ค.60 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม      […]

(15อัตรา)กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี รับสมัคร25-29ก.ค.59

กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และพยาบาลวิชาชีพ ทั้งหมด 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 25-29 ก.ค.59 รายละเอียดดังนี้          

error: