70อัตรา! กรมแพทย์ทหารบก รับสมัครพลเรือน(ชาย-หญิง)/ทหารกองหนุน วุฒิ ม.6ขึ้นไป เข้ารับราชการเป็นนายสิบเหล่าแพทย์ 9-29ม.ค.62

Advertisement   Advertisement   กรมแพทย์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) และทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน สังกัดเหล่าแพทย์ทหาร จำนวน 70 อัตรา แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ นายทหารประทวนชาย จำนวน 50 อัตรา – เป็นทหารกองหนุน สังกัดกองทัพบก (เหล่าแพทย์) เป็นทหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ หรือกองทัพเรือ (เหล่าอื่น ที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์โดยมีเอกสารรับรอง และ/หรือ มีประกาศนียบัตรว่าได้เข้ารับการอบรมในด้านการแพทย์และพยาบาล ในระหว่างเป็นทหารกองประจำการ)(ครบกำหนดการเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้วก่อนวันรับสมัคร (ปลดประจำการแล้ว)) – อายุระหว่าง 18-25 ปี – วุฒิ ม.6/เทียบเท่า Advertisement นายทหารประทวนชายหญิง จำนวน 20 อัตรา – บุคคลพลเรือน ชาย/หญิง หรือเป็น ทหารกองเกิน หรือทหารกองหนุน (ไม่จำกัดเหล่า) – อายุระหว่าง 18 […]