เตรียมตัวไว้เลย!! คาดจะมีการรับสมัครสอบ’นายสิบตำรวจปราบปราม’ ปลายเดือน พ.ย.นี้!!

    หมายเหตุ : ข้อมูลที่จะได้เห็นต่อไปนี้เป็นข้อมูลเก่าของปี 2561 ซึ่งจะเห็นได้ว่า บรรจุและฝึกอบรม 1 เม.ย. แต่รอบนี้ 2562 จะมีการปรับเปลี่ยนเป็น บรรจุและฝึกอบรมวันที่ 1 ก.พ. ดังนั้น วันสอบก็จะเร็วขึ้น เป็นช่วงปลายเดือน พ.ย.61 อาจเป็นวันที่ 18/25 พ.ย.61 หรือ 2/9 ธ.ค.61 รอประกาศอย่างเป็นทางการ จากกองการสอบอีกครั้ง ทีมงานลงรายละเอียดไว้ในโพสต์นี้เพื่อให้ตื่นตัว เตรียมตัวสอบไว้ล่วงหน้าได้ทัน ประกาศ 24-28 พ.ย.60 สมัครทางอินเตอร์เน็ต 29 พ.ย.-8 ธ.ค.60 สอบวันอาทิตย์ที่ 21 ม.ค.61 เวลา 13.30-16.30 น. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน 2 ก.พ.61 สอบพละ 10-11 ก.พ.61 สอบสัมภาษณ์ 5-6 มี.ค.61 ประกาศผลรอบสุดท้าย 27 มี.ค.61 รายงานตัวเข้ารับการอบรม […]