กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครสอบบรรจุเป็นนายสิบ 25เม.ย.-3พ.ค.65

Advertisement Advertisement   กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ (อัตราสิบเอก) 12 อัตรา ตั้งแต่ 25 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2565 กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน และพนักงานราชการ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปี 2565 1.1 บุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน 10 อัตรา ดังนี้ 1.1.1 กลุ่มที่ 1 พลขับ 1 อัตรา (ชาย) – ผช.หน.รถ พัน.ขส.2 (ผสม) กรม ขส. (ชกท.643) 1.1.2 กลุ่มที่ 2 ทักษะช่างซ่อม 1 อัตรา (ชาย) – ช่างซ่อมโครงสร้าง พัน.ซบร.บ.ทบ. (ชกท.686) 1.1.3 กลุ่มที่ […]