70อัตรา! กรมแพทย์ทหารบก รับสมัครพลเรือน(ชาย-หญิง)/ทหารกองหนุน วุฒิ ม.6ขึ้นไป เข้ารับราชการเป็นนายสิบเหล่าแพทย์ 9-29ม.ค.62

Advertisement     กรมแพทย์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) และทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน สังกัดเหล่าแพทย์ทหาร จำนวน 70 อัตรา แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ นายทหารประทวนชาย จำนวน 50 อัตรา – เป็นทหารกองหนุน สังกัดกองทัพบก (เหล่าแพทย์) เป็นทหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ หรือกองทัพเรือ (เหล่าอื่น ที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์โดยมีเอกสารรับรอง และ/หรือ มีประกาศนียบัตรว่าได้เข้ารับการอบรมในด้านการแพทย์และพยาบาล ในระหว่างเป็นทหารกองประจำการ)(ครบกำหนดการเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้วก่อนวันรับสมัคร (ปลดประจำการแล้ว)) – อายุระหว่าง 18-25 ปี – วุฒิ ม.6/เทียบเท่า นายทหารประทวนชายหญิง จำนวน 20 อัตรา – บุคคลพลเรือน ชาย/หญิง หรือเป็น ทหารกองเกิน หรือทหารกองหนุน (ไม่จำกัดเหล่า) – อายุระหว่าง 18 – 25 […]

นายสิบภาคใต้ รับผู้หญิงด้วย!! กองบัญชาการช่วยรบที่4 รับสมัครทหารกองหนุน/บุคคลพลเรือน(ช-ญ)สอบเป็นนายทหารประทวน วุฒิ ปวช.บัดนี้-14ส.ค.61

    กองบัญชาการช่วยรบที่ 4 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน บรรจุรับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) เสมียนการเงิน 1 อัตรา เสมียนงบประมาณ 1 อัตรา   คุณสมบัติ : สำเร็จการศึกษา วุฒิ ปวช. ประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพาณิชยการ สาขางานการบัญชี (ทุกสาขาวิชาต้องศึกษาวิชาบัญชีอย่างน้อย 6 หน่วยกิต) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (WORD, EXCEL) เบื้องต้นได้ มีความสามารถในการพิมพ์ดีดภาษาไทยไม่น้อยกว่า 30 คำต่อ 1 นาที (อ่านคุณสมบัติอื่นๆ เพิ่มเติมในเอกสารด้านล่างนี้) ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องรับรอง (2) กองบัญชาการช่วยรบที่ 4 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ภายในวันที่ 23 ก.ค.-14 ส.ค.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-7549-5074-8 ต่อ […]