กรมประมง รับสมัครนายสัตวแพทย์ วุฒิ ป.ตรี มีใบอนุญาต 28ม.ค.-5ก.พ.62

Advertisement     กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ คุณวุฒิ ป.ตรี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองวิจัยและพัฒนาคุณภาพสัตว์น้ำ กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 28ม.ค.-5ก.พ.62 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2561-4211 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-4ส.ค.60

  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งสัตวแพทย์ คุณวุฒิ ป.ตรี 1 อัตรา เงินเดือน 18,020-19,830 บาท ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 14 ชั้น 4 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภายในวันที่ 31 ก.ค.-4 ส.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี24ก.ค.-10ส.ค.60

  กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ 2 อัตรา เงินเดือน 23,430 บาท คุณสมบัติเฉพาะ – มีวุฒิ ป.ตรี ทางสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวแพทยศาสตร์  – มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office – มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดใบสมัครได้จากทางเว็บไซต์ certify.dld.go.th ห้องข่าว สพส.-รับสมัครงาน และยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (ชั้น 3 ตึกวิจิตรพาหนการ) ภายในวันที่ 24 ก.ค.-10 ส.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  

(สมัครทางไปรษณีย์ได้)คณะสัตวแพทยศาสตร์ มอ. รับสมัครงาน วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-31ม.ค.60

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา 1. สัตวแพทย์ 2 อัตรา เงินเดือน 22,000 บาท – สำเร็จการศึกษาวุฒิ ป.ตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภา – หากมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์การทำงานด้านออร์โธปิดิกส์ หรือทันตกรรม หรืออายุรกรรมตามระบบ (Internal medicine) หรือวิสัญญี หรือเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และปฏิบัติงานตามช่วงเวลาที่กำหนดได้ – มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office โดยเฉพาะ MS Word, MS Excel, MS access – มีความสามารถในภาษาอังกฤษ และหากมีความสามารถในภาษาต่างประเทศอื่นๆ เช่น จีน, มาเลเซีย เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ รับสมัครบัดนี้-31 ม.ค.60 ในวันและเวลาราชการ (วันสุดท้ายของการรับสมัคร ปิดรับสมัครเวลา 15.30 […]

ด่วน! กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งสัตวแพทย์ บัดนี้-20ม.ค.60

กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ 1 อัตรา เงินเดือน 23,430 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับ ป.ตรี สาขาสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภา มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office และมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ www.dld.go.th/person หัวข้อพนักงานราชการ ยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี เลขที่ 91 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี บัดนี้-20 ม.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม