‘โฆษกปชป.’ โดดป้อง ‘พณ’ อัดฝ่ายค้านอย่าเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่น

Advertisement ‘โฆษกปชป.’ โดดป้อง ‘พณ’ อัดฝ่ายค้านอย่าเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่น อย่าใช้คำพูดทำลายนำ้ใจปชช. ยันยุค “จุรินทร์” มีผลงานเพียบ เมื่อวันที่ 22 ส.ค.นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการที่ฝ่ายค้านอภิปรายพาดพิงกระทรวงพาณิชย์ในการประชุมสภาฯเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2565 มาตรา 19 งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานในกำกับว่า ฝ่ายค้านอภิปรายเพื่อให้ได้แต่ประโยชน์ในทางการเมือง โดยไม่เคยคิดถึงประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนได้รับ เพราะการทำงานของกระทรวงพาณิชย์กับคำอภิปรายของฝ่ายค้านนั้นสวนทางกับความเป็นจริงทั้งหมด นโยบายของกระทรวงพาณิชย์มีประชาชนได้รับประโยชน์เป็นจำนวนมาก เช่น พี่น้องเกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการประกันรายได้ มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 7.67 ล้านครัวเรือนได้รับประโยชน์ แบ่งเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 4.5 ล้านครัวเรือน ยางพารา 1.78 ล้านครัวเรือน มันสำปะหลัง 5.2 แสนครัวเรือน ปาล์มน้ำมัน 3.7 แสนครัวเรือน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 4.5 แสนครัวเรือน เป็นนโยบายที่เป็นหลักประกันให้พี่น้องเกษตรกรอยู่ได้ Advertisement “ฝ่ายค้านควรติดตามข้อมูลเหล่านี้บ้าง ไม่ใช่อยู่ตรงข้ามกันในทางการเมืองแล้วละเลยความจริง บิดเบือนพูดจาเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่น”นายราเมศ กล่าว Advertisement โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวต่อว่า ส่วนที่กล่าวหาเรื่องการทำตลาดนอกประเทศนั้นก็สวนทางกับความเป็นจริง เพราะตัวเลขส่งออกในสมัยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ […]