กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา (7 – 28 ก.พ.57)

Advertisement กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุ เข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 28 ก.พ.2557 Advertisement ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี บรรจุครั้งแรกที่ : กองคลัง (กรุงเทพฯ) 2 อัตรา และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (กรุงเทพฯ) 1 อัตรา รายละเอียดวุฒิ : 1.ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 2.เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ด้านการปฏิบัติการ (1)จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน […]