กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครพนักงานราชการ นายช่างโยธา (15 – 19 ก.ค.56)

Advertisement กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครพนักงานราชการ นายช่างโยธา สังกัดภูมิภาค 6 อัตรา ได้แก่ จ.กระบี่,พังงา,พัทลุง,ภูเก็ต (15 – 19 ก.ค.56) Advertisement กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ นายช่างโยธา มีรายละเอียดดังนี้ อัตราเงินเดือน :     12,240.- บาท ประเภท :     เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : ตำแหน่งสังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกระบี่ 3 อัตรา สังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพังงา 1 อัตรา สังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพัทลุง 1 อัตรา สังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดภูเก็ต 1 อัตรา ระดับการศึกษา :     ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา 2.มีความรู้ ความสามารถในงานด้านการก่อสร้าง […]

1 2 3