สำนักงานอุตสาหกรรม จ.ยะลา เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (21 – 29 พ.ย.56)

Advertisement สำนักงานอุตสาหกรรม จ.ยะลา เปิดรับสมัครสอบบรรจุ เข้ารับราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 – 29 พ.ย.56 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน : 13,300 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ต้องผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับปริญญาตรี   2.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานตรวจโรงงาน อัตราเงินเดือน : 10,200 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปวส. รายละเอียดวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง […]