(สมัครออนไลน์)กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ปวส/ป.ตรี 7-27มี.ค.60

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครสองแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท – ได้รับวุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมด้านไฟฟ้า – สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรีขึ้นไป 2. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 8 อัตรา เงินเดือน 11,500-12,650 บาท – ได้รับวุฒิ ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม และสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ – สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ปวส.ขึ้นไป เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ www.prd.go.th หัวข้อ "ข่าวรับสมัครสอบการแข่งขันฯ" ภายในวันที่ 7-27 มี.ค.60 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่ […]

(23อัตรา) กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 6 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (1) ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง  (2) ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด  (3) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป  2. วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 8 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล  (2) ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด  (3) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป  3. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 8 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท ปฏิบัติงาน […]