เปิดเซฟมาดามตู่ นายก อบจ.สมุทรปราการ ทรัพย์สิน103.6ล้าน หนี้แค่5.8หมื่น

Advertisement เปิดเซฟ ‘มาดามตู่’ ฐานะ ‘นายกอบจ.สมุทรปราการ’ รวย 103.6 ล้าน ที่ดิน กว่า 70 ล้าน หนี้แค่ 5.8 หมื่น สะสมเครื่องประดับ 22 พ.ค. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุทรปราการ กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งนางสาวนันทิดาระบุว่ามีประวัติการทำงานย้อนหลังห้าปีเป็นนักร้องนักแสดงอิสระ ไม่มีคู่สมรส มีบุตรหนึ่งคนคือนางสาวชนม์ทิดา อัศวเหม นางสาวนันทิดาระบุว่า มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 103,645,941 บาท ประกอบด้วยเงินสด 970,000 บาท เงินฝาก 1972 บาท ที่ดิน 70,552,300 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 15,570,385 บาท ยานพาหนะ 1,290,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 1,233,284 บาท […]