ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครงานพนักงานไปรษณีย์ไทย นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4,นักบริหารงานทั่วไป 4 (บัดนี้ – 25 ก.ค. 2556)

Advertisement ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครงานพนักงานไปรษณีย์ไทย นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4,นักบริหารงานทั่วไป 4 (บัดนี้ – 25 ก.ค. 2556) Advertisement บริษัทไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานไปรษณีย์ไทย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ผู้ได้รับคุณวุฒิ ปวส. สังกัดฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ สาขา วิชาคอมพิวเตอร์ [highlight]เกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50[/highlight] สังกัดฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ อัตราเงินเดือน 10,740 บาท จำนวน 1 อัตรา ผู้ได้รับคุณวุฒิ ปริญญาตรี สังกัดฝ่ายจัดระบบศูนย์ไปรษณีย์ ตำแหน่ง “นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4” ปริญญาตรีวิทยาศาตร์ สาขา วิทยายาการคอมพิวเตอร์ เกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 อัตราเงินเดือน 13,740 บาท จำนวน 2 อัตรา สังกัดฝ่ายจัดระบบศูนย์ไปรษณีย์ ตำแหน่ง “นักบริหารงานทั่วไป 4” ปริญญาตรี สาขา วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า […]