มสธ.เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา (บัดนี้ – 16 ก.ย.56)

Advertisement มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา (บัดนี้ – 16 ก.ย.56) คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   ตำแหน่งที่เปิดรับ 1.บรรณารักษ์ 1 อัตรา (เพชรบุรี) 2.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา (ยะลา) 3.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา (อุบลราชธานี) 4.นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 1 อัตรา (อุดรธานี) อัตราเงินเดือน: 16,360 บาท คุณวุฒิ : ปริญญาตรี (สาขาดูได้ตามลิ้งด้านล่าง) สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี อาคารบริการ 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี,ยะลา,อุบลราชธานี,อุดรธานี(ตามตำแหน่งที่เปิดรับ) ค่าสมัครสอบ 100 […]