นร.หัวเราะกันทั้งห้อง!! ครูเขียนสูตรคูณผิด พอรู้เหตุผลที่แท้จริงแล้วว่าตั้งใจ “เขียนผิด” บอกได้เลยว่าโดนมากๆ!!

Advertisement เรื่องนี้โพสต์โดยคุณ ที่นี่ มีดี TeeNee MeeDee ระบุว่า #ฟังนะ ครูโรงเรียนประถมท่านหนึ่งเขียนบนกระดานดังนี้ 9×1=7 9×2=18 9×3=27 9×4=36 9×5=45 9×6=54 9×7=63 9×8=72 9×9=81 9×10=90 เมื่อครูเขียนเสร็จ เด็กๆต่างหัวเราะเยาะเธอเพราะเธอเขียนสูตรบรรทัดแรกผิด ครูจึงพูดกับเด็กว่า….ที่ครูเขียนผิด เพื่อต้องการให้นักเรียนเรียนรู้สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่โลกภายนอกจะปฏิบัติกับพวกเธอ เห็นไหมว่า ครูเขียนสูตรถูกต้อง 9 ครั้ง ไม่มีใครชื่นชมครูเลย แต่ตรงกันข้าม กลับหัวเราะเยาะและตัดสินครูแค่ที่เขียนผิดเพียงครั้งเดียว นี่แหละบทเรียน: โลกนี้ไม่ได้ชื่นชมสิ่งดีๆที่คุณทำมานับล้านอย่าง แต่ตัดสินคนจากการทำผิดเพียงครั้งเดียว…….. ขอบคุณที่มาจาก : ที่นี่ มีดี TeeNee MeeDee