กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเป็นนักเรียนจ่าอากาศ393อัตรา1ธ.ค.60-31ม.ค.61

Advertisement     กองทัพอากาศโดยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 393 นาย รับสมัครบุคคลพลเรือน อายุไม่ต่ำกว่า 18 – 20 ปี (ต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2541 ถึงปี พ.ศ. 2543 เท่านั้น) ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือปวช. ทุกสาขาหรือเทียบเท่า ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 และผลการเรียนรวมคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ 2.00 ขึ้นไป(เฉพาะผู้สมัครวุฒิ ม.6) หรือทหารกองหนุนสังกัด กองทัพอากาศ อายุไม่เกิน 24 ปี เข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ปีการศึกษา 2561 ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 เปิดรับสมัครทาง Internet ที่ www.atts.ac.th ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.60 – 31 ม.ค.61 สอบถามรายละเอียด […]

(423อัตรา)กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ 15ธ.ค.59-31ม.ค60

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนกเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 423 อัตรา รับสมัครชายโสด อายุ 18-20 ปี วุฒิ ม.6 เกรดเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.00 เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.atts.ac.th/ ภายในวันที่ 15 ธ.ค.59-31 ม.ค.60 หมายเหตุ : เว็บไซต์ยังไม่สามารถเข้าได้ จนกว่าจะถึงวันเปิดรับสมัคร