ด่วน! รพ.สิชล รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-17ก.พ.60

Advertisement โรงพยาบาลสิชล จ.นครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท  คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสิชล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวันที่ 27 ม.ค.-17 ก.พ.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

คณะแพทยศาสตร์ มข.เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี สมัครทางอินเทอร์เน็ต บัดนี้-8ส.ค.59

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ เพื่อไปปฏิบัติงานที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดดังนี้ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร    

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (11 – 17 ธ.ค.56)

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบบรรจุ เข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 ธ.ค.56 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทยฺ์ อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ 2.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ อัตราเงินเดือน : ปวท. 10,840 – 11,930 / ปวช. 9,400 – 10,340 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา […]