กรมโยธาธิการฯ รับสมัครนักวิเคราะห์ผังเมือง วุฒิ ป.โท และเจ้าพนักงานการเงินฯ วุฒิ ปวส.

Advertisement กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ Advertisement ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 17,500-19,250 บาท ประเภท วิชาการ ระดับปฏิบัติการ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) ป.โท สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ ทางสังคมวิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 2) ผ่าน ก.พ. ระดับ ป.โท >>>คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม ตำแหน่งนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ<<< Advertisement 2.  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1 อัตรา เงินเดือน 11,500-12,650 บาท ประเภท ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 2) ผ่าน ก.พ. ระดับ ปวส. >>>คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน<<< สมัครทางเว็บไซต์ http://job.dpt.go.th […]