กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบรับราชการวุฒิ ป.ตรี 18เม.ย.-9พ.ค.60

Advertisement   Advertisement กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ และเป็นผู้ที่สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรีขึ้นไป Advertisement ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 18 เม.ย.-9 พ.ค.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 22017073-7077 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 1 ตำแหน่ง (19 พ.ย. – 11 ธ.ค.56)

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย. – 11 ธ.ค.56 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ(ปริญญาตรี) อัตราเงินเดือน : ระหว่าง 13,300 – 14,630 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) ตำแหน่งเลขที่ 187 ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คือ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) อัตราเงินเดือน : ระหว่าง 16,400 – 18,040 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 […]

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (25 พ.ย. – 19 ธ.ค.56)

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. –  19 ธ.ค.56 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร) อัตราเงินเดือน : 16,400 – 18,040 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาโท รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร และ 2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ. และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ภายในวันที่ที่ปิดรับสมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : […]