สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง (2 – 6 ก.ย.56)

Advertisement สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สังกัดส่วนกลาง และภูมิภาค (2 – 6 ก.ย.56)   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท ประเภท :     บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญาตรี หรือเทียบเท่า ทางบัญชี หรือพณิชยศาสตร์ ปฏิบัติงานที่ หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   2.ชื่อตำแหน่ง :   นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ […]