สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี บัดนี้-14 มิ.ย.64

Advertisement   สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 มิถุนายน 2564 รับสมัครลูกจ้างโครงการ กลุ่มการเงินและการคลัง สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาการเงิน/บัญชี/บริหารธุรกิจ การรับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคาร วช. 2 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-579370 ต่อ 824 วันที่ 4 – 14 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี (ป.ตรี)บัดนี้-22มิ.ย.61

    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางบัญชีหรือการเงิน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ด้วยตนเองที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ โทร. 02-696-5104 หรือดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.law.tu.ac.th คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

(สมัครออนไลน์)สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครงานวุฒิ ม.6/ปวช./ป.ตรี11-21ส.ค.60

  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 5/2560) 5 ตำแหน่ง 9 อัตรา คุณวุฒิ ม.6/ปวช./ป.ตรี เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://fpo.thaijobjob.com ภายในวันที่ 11-21 ส.ค.60  คลิกที่นี่ เพื่ออ่านเอกสารประกาศฉบับเต็ม   

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 1-7มี.ค.60 เงินเดือน18,000

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (กกย.) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ปฏิบัติงานที่ กองการยาง (กรุงเทพฯ) คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ กองการยาง เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ ภายในวันที่ 1-7 มี.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(10อัตรา)กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ รับสมัครงาน วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน18,000 บัดนี้-21ก.ย.59

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดสอบพนักงานราชการในส่วนภูมิภาค 5 จังหวัด คุณวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท ดังนี้ 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : นักพัฒนาสังคม 1 อัตรา  คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี ทุกสาขา ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ศาลากลางจังหวัด ถ.มนตเสวี อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร.0 3827 7877 ต่อ 18 ภายในวันที่ 30 ส.ค.-7 ก.ย.59 คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม  2. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : นักพัฒนาสังคม 1 อัตรา  คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี ทุกสาขา ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม ภายในวันที่ 30 ส.ค.-8 ก.ย.59 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม   3. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง […]

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี 1-7ก.ย.59 เงินเดือน15,000

กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี, บริหารธุรกิจ, หรือเศรษฐศาสตร์ ขอรับ และยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1-7 ก.ย.59 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า 8.30-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.00 น. หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2141-6415 และ 0-2141-6417 คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม  [ads][ads=center]

(10อัตรา)กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-8ก.ย.59 เงินเดือน18,000

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ 8 จังหวัด 10 อัตรา วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา 1 อัตรา ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี ทุกสาขา ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา อาคารส่วนขยายศาลากลางจังหวัดยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา ภายในวันที่ 22-28 ส.ค.59 คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารฉบับเต็ม  2. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง 1 อัตรา ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม ​คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี ทุกสาขา ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง ภายในวันที่ 22-31 ส.ค.59 คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารฉบับเต็ม  3. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 อัตรา ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม ​คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี ทุกสาขา ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่ […]

(มี ป.ตรีทุกสาขา) พมจ.เชียงใหม่ เปิดสอบพนักงานราชการ เงินเดือน18,000 รับสมัคร24-31ส.ค.59

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท 1. นักพัฒนาสังคม 1 อัตรา (ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา) 2. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา (ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี) 3. นิติกร 1 อัตรา (ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์) ผู้สนใจสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 24-31 ส.ค.59 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารฉบับเต็ม   

(มี ป.ตรีทุกสาขา) พมจ.กำแพงเพชร เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี รับสมัครบัดนี้-23ส.ค.59

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ 3 อัตรา  1. นักพัฒนาสังคม 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี ทุกสาขา 2. นิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี สาขานิติศาสตร์. 3. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี/สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 1 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ตั้งแต่บัดนี้-23 ส.ค.59 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม  

1 2 7