ม.กาฬสินธุ์ เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน18,000 รับสมัคร21-29ก.ค.59

Advertisement มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปครั้งที่ 1/2559 วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท รับสมัคร 21-29 ก.ค.59 รายละเอียดดังนี้

(6อัตรา) กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี เงินเดือน13,800-18,000

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา ระหว่างวันที่ 1-10 ก.ค.59 รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 5 อัตรา ปฏิบัติงานในหน่วยงานของงานกรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่กำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครนายก จังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชา ดังนี้  – สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  – สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  – สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  – สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  – สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  – สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  – สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  – สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางเทคโนโลยีชีวภาพ  – สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร  […]

ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน18,000

ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร นักวิชาการเกษตร 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี ด้านการเกษตร (วท.บ.เกษตรศาสตร์) ได้แก่ สาขาพืชศาสตร์ สาขาพืชไร่ สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช และสาขาทรัพยากรการเกษตรและการจัดการการผลิต ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ถนนมลิวรรณ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. – 1 ก.ค.59 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม

(4 อัตรา)สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทน รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน18,000

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทน รับสมัครพนักงานราชการ ราชละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : นักวิชาการเกษตร (สวร.) 4 อัตรา เงินเดือน : 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางการเกษตร ทางพฤกษศาสตร์ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทน บริเวณเกษตรกลางบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 20-24 มิ.ย.59  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมหม่อนไหม(สระบุรี) รับสมัครนักวิชาการเกษตร วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน18,000

กรมหม่อนไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (สระบุรี) รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จ ป.ตรี ทางการเกษตร ในสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร พืชศาสตร์ พืชไร่ พืชสวน โรคพืช กีฏวิทยา ปฐพีวิทยา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (วิทยาศาสตร์การเกษตร) เกษตรป่าไม้ 2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือทางอื่นที่กรมเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารสำนักงานศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (สระบุรี) หมู่ 4 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ตั้งแต่วันที่ 9-16 มิ.ย.59 ในวันและเวลาราชการ ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-3667-9711-2 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม

(8 อัตรา)กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน18,000

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : นักวิชาการเกษตร (เขต4) 8 อัตรา อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางการเกษตร ทางพฤกษศาสตร์ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จ.อุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค.-3 มิ.ย.59 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (25 พ.ย. – 19 ธ.ค.56)

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชสวน) สมัครทางออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. – 19 ธ.ค.56 ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชสวน) อัตราเงินเดือน : 16,400 – 18,040 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาโท รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพืชสวน หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปรับปรุงพันธุ์พืช และ 2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ. และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ภายในวันที่ที่ปิดรับสมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. สมัครงานราชการได้ทาง http://job.doa.go.th ตลอด 24 ช.ม. […]

สถาบันวิจัยยาง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา (18 – 22 พ.ย.56)

สถาบันวิจัยยาง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 พ.ย.56 1.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงินและบัญชี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานธุรการ งานบุคคล งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานพิมพ์และจัดทำเอกสาร งานรวบรวมข้อมูล สถิติ งานร่างโต้ตอบหนังสือ งานประชุม และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร  อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา […]

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา (11-15 พ.ย.56)

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ สังกัดส่วนภูมิภาค 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11-15 พ.ย.56 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้มีคุณวุฒิ ดังนี้ 1. คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางด้านการเกษตร 2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือทางอื่นที่กรมเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สระบุรี 2.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : […]

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จ.หนองคาย เปิดรับสมัครพนักงาน 1 ตำแหน่ง (18 – 25 ต.ค.56)

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จ.หนองคาย เปิดรับสมัครพนักงาน 1 ตำแหน่ง สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 25 ตุลาคม 2556 ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี ได้รับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สัตวแพทย์ เทคโนโลยีทางการเกษตร การจัดการศัตรูพืช พืชไร่ พืชสวน โรคพืชวิทยา พัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ หนองคาย สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ หนองคาย ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา […]

1 2