สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา (11 ธ.ค.56 – 3 ม.ค.57)

Advertisement สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค.56 – 3 ม.ค.57 Advertisement ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาโท รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้ – สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร (หรือเทคโนโลยีการอาหาร หรือเทคโนโลยีทางอาหาร) ทางพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ หรือ – สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอาหาร หรือ – สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทางการอาหาร ทางอาหารและโภชนาการ Advertisement ต้องผ่าน […]