สำนักงานเลขานุการกรม รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข วุฒิ ป.โท บัดนี้-17มิ.ย.64

Advertisement   สำนักงานเลขานุการกรม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา วุฒิ ป.โท ตั้งแต่บัดนี้-17 มิ.ย.2564 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://oots.anamai.moph.go.th ตั้งแต่บัดนี้-17 มิ.ย.2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข 21-28 พ.ค.64

  จังหวัดปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข (ชีวการแพทย์) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี การรับสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โรงพยาบาลปทุมธานี หรือ สามารถยื่นเอกสารการสมัครผ่าน E-mail : [email protected] ตั้งแต่วันที่ 21 – 28 พ.ค. 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข 21-28 พ.ค.64

  โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เปิดรับสมัคร 21 – 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข (ชีวการแพทย์) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี การรับสมัคร สมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โรงพยาบาลปทุมธานี เลขที่ 7 ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมอนามัย รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-7ก.พ.60

กรมอนามัย โดยศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสุขศึกษา ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 ตึกสำนักงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา จ.นครราชสีมา ภายในวันที่ 1-7 ก.พ.60 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. (044) 305131, 305134 ต่อ 165 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม

(20อัตรา) รพ.พุทธชินราช เปิดรับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี 9-16และ9-20ก.ย.59 เงินเดือน15,960

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป คุณวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 15,960 บาท ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และพยาบาลวิชาชีพ 1. นักวิชาการสาธารณสุข 10 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศ่าสตร์ วันเวลา สถานที่เปิดรับสมัคร : ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานภายใน 9-16 ก.ย.59 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ตึกอำนวยการ ชั้น 3 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก  คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม  2. พยาบาลวิชาชีพ 10 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศ่าสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง วันเวลา สถานที่เปิดรับสมัคร : ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานภายใน 9-20 ก.ย.59 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ตึกอำนวยการ ชั้น 3 […]

รพ.สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน12,760 เปิดรับสมัคร1-19ส.ค.59

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา เงินเดือน12,670 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1-19 ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้ หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม www.kcph.go.th หรือโทร 043-851290 คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร     

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 (ราชบุรี) รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน18,000

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จังหวัดราชบุรี เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ป.ตรี ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ/ชีวภาพ/ประยุกต์ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เลขที่ 206/5-6 ถ.รถไฟ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 1-15 มิ.ย.59 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า รับสมัครพนักงานราชการ ปวส.-ป.ตรี 3 อัตรา

โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นายช่างเทคนิค (ด้านโยธา) 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส.สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง 2. เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส. ทางเวชระเบียน 3. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารพิฆเนศวรสุสังกาศ ชั้น8 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี ภายในวันที่ 27 เม.ย.-3 พ.ค.59  >>>คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม<<<

โรงพยาบาลราชวิถี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 8 ตำแหน่ง 12 อัตรา (17 – 23 ก.ค.57)

โรงพยาบาลราชวิถี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 8 ตำแหน่ง 12 อัตรา สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 กรกฎาคม 2557 เรียบเรียงข้อมูลโดย ThaiJobsgov.com ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือ สาขาบริหารธุรกิจทางการบัญชี 2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (สาขาดูได้ตามลิ้งประกาศรับสมัคร) 3.ชื่อตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิจัย อัตราเงินเดือน […]

สถาบันประสาทวิทยา กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (28 เม.ย. – 6 พ.ค.57)

สถาบันประสาทวิทยา กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. – 6 พ.ค.57   ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์,พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาใดทางจิตวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ ทางการบัญชี [ads1] 3.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ  […]

1 2 3